Böngészője elavult

A rendszer már nem támogatja az Internet Explorer böngészőt. A jobb böngészési élmény érdekében váltson másik böngészőre.

Dajka

Kinek érdemes Dajka képzésen részt vennie?

Azoknak kell a Dajka tanfolyamon részt venniük, akik szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzik munkájukat. Közreműködnek a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkájukat a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzik.

Mi a célja a Dajka képzésnek?

A Dajka képzés célja, hogy a képzésben részt vevő megtanulja a dajka hivatás gyakorlásához szükséges ismereteket és kompetenciákat, közreműködjön a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lásson el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, a pedagógus irányításával fogja szervezni és végezni, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A Dajka képzésen részt vevők megtanulják továbbá a nevelési, személyi gondozási ismereteket alkalmazni, az ételt előkészíteni, az étkezés higiénéjét megteremteni és a gyermek tevékenységét aktívan segíteni, környezetét gondozni, tisztántartani, balesetvédelmi és - megelőzési teendőket ellátni, munkavédelmi előírásokat betartani, gyermek tevékenységét aktívan segíteni. A Dajka képzésen résztvevő továbbá képes lesz differenciált bánásmódra, empátiára, toleranciára, adekvát kommunikációra, általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazására, szakmai, etikai szabályok betartására, szakemberekkel való együttműködésre, módszeres munkavégzésre, valamint segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében.

Mennyi ideig tart a Dajka képzés?

A képzés hossza 400* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.

A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.

Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.