Bevezetés a titkári munkába

A képzés célja:

Felkészíteni a képzésben résztvevőket az ügyintézői és titkári feladatok ellátására, az irodai munkát önállóan, szakszerűen, hatékonyan tudja elvégezni.

A képzés célcsoportja:

Titkári, ügyintézői állást betölteni kívánó, érettségizett, szakirányú képzettséggel nem rendelkezők, pályakezdők, pályamódosítók

A képzés óraszáma:

80

A képzés előfeltételei:

Érettségi.

A képzés tanúsítása:

A sikeres teljesítéséről, a képző intézmény Tanúsítványt állít ki. Az tanúsítvány kiadható a résztvevőnek, amennyiben a hiányzása a megengedett mértéket nem lépte túl és a képzést lezáró vizsgán elérte a megfelelt minősítést.