Munkahelyi megvilágítás mérés

A munkahelyi megvilágítás megfelelőségét jogszabály írja elő (lásd. Jogszabálytárunkban a 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 31. §-át és a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 8. §-át!). Ezt méréssel kell igazolni. Ám nem csak egyszerűen a jogszabályi kötelezettség miatt van rá szükség – sokkal inkább azért, mert a nem megfelelő megvilágítás gyorsítja a szem elfáradását, idő előtti romlását.
A rossz fényviszonyok emellett fejfájást, gyors elfáradást is okozhatnak, ami a munka hatékonyságának csökkenéséhez és a minőség romlásához vezethet. A nem megfelelő megvilágításnak munkabiztonsági hatása is lehet: nő a munkavállalók veszélyeztetettsége, gyakoribbá válhatnak a balesetek. A dolgozók biztonsága minden cég elemi érdeke.
A DEKRA munkabiztonsági szakmérnökei az MSZ EN 12464-1 (2003.) szabvány ismeretében értékelik a vizsgált munkahelyek megvilágítását. Szakvéleményük megkönnyítheti a munkahelyek világításának javítását, az újonnan felállított munkahelyek optimális fényviszonyainak kialakítását.
A DEKRA szakemberei a megvilágításméréseket az üzemeltetővel szoros együttműködésben végzik, hogy azok a lehető legkevésbé befolyásolják a termelést. Sem a mérés elvégzéséhez szükséges adategyeztetés, sem a tényleges mérés nem befolyásolja a munkavégzést, így nem akadályozza a termelést.
Ügyfeleink érdekeit a legmesszemenőbbekig szem előtt tartjuk. Az Ön elégedettsége a mi sikerünk!
A DEKRA tökéletes megoldás a dolgozók biztonságára, s tökéletes megoldás Önnek!
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt)
Mvt.31. § A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelményeket.
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása
  • 8. § (1) Lehetőség szerint biztosítani kell a munkahelyeken az egészséges és biztonságos munkavégzéshez elegendő természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez és körülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást.
  • (2) Azokon a munkahelyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a munkavégzés jellegének és körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott végzett tevékenységnek megfelelő világítást kell biztosítani. A világítás mennyiségi, minőségi jellemzőit nemzeti szabvány határozza meg. (Lásd lent: „MSZ EN 12464-1 – 2003 szabvány a megvilágítás normál értékeiről” címmel!)
  • (3) A belső téri mesterséges világítás világítástechnikai jellemzőinek megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni kell.
  • (4) A munkaterületeket magukban foglaló helyiségek és átjárók világító berendezéseinek kialakítása és elhelyezése nem jelenthet baleseti veszélyt az ott dolgozókra.
  • (5) Az olyan munkahelyeken, ahol a mesterséges világítás váratlan megszűnése veszélyeztetheti a munkavállalókat, automatikusan működésbe lépő, megfelelő erősségű biztonsági világítást kell biztosítani.
MSZ EN 12464-1 – 2003 szabvány a megvilágítás normál értékeiről
A szabvány feladatok, tevékenységi körök és a helyiségek funkciója szerint eltérő luxértékeket ad meg. Így más megvilágítást szükséges biztosítani egy orvosi rendelőben, egy autógyár szerelő üzemében, egy közlekedési folyosón, egy öltözőben vagy éppen egy váróteremben.