MINŐSÉGPOLITIKA

Jelmondatunk: Minőséget képzünk!

A DEKRA Akademie Kft. tartós sikerének biztosításához magas minőségű felnőttképzési tevékenységet, a piacon jól hasznosítható képzési programokat kínál, és ezzel összefüggésben a vevői igények gazdaságos teljesítését elengedhetetlennek tartja, amely célokat elsődlegesen
  • a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő mennyiségű és összetételű képzés lefolytatásával;
  • a rugalmas árpolitikával;
  • az ISO 9001:2015 szabvány szerinti harmadik fél által tanúsított minőségirányítási rendszer erdményes működtetésével;
  • a változó piaci és jogi környezethez való gyors és hatékony alkalmazkodással kívánja elérni.
Jelen minőség politikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat arra, hogy:
  • felnőttképzési tevékenységünk minőség irányítási rendszerét, a minőségpolitika és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és felülvizsgáljuk, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói és oktatói szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztésért.
  • A rendszer teljesítményét, a minőségcélokat és a minőségi jellemzők teljesülését évente értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásával.
  • A minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsájtjuk a szükséges erőforrásokat.
  • Figyelembe vesszük, és kielégítjük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, megrendelők, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségirányítás megvalósításába, illetve a minőség irányítási rendszer folyamatos fejlesztésébe.
Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltételé az általunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.
Stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak legjobb minőségben történő kielégítése, olyan kompetenciák közvetítésé, amelyek elsajátításával a résztvevők magas szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak.
Munkatársainktól és a tevekénységünkbe bevont partnereinktől, oktatóinktól elvárjuk a megkívánt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőség javulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és végrehajtását.
Minőségpolitikánk alapja az ügyfél elégedettsége, ezért rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket.
Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, a vonatkozó jogszabályokba előírt megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük.
A DEKRA Akademie Kft., annak érdekében, hogy valóban minőséget képezhessen MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet.
Az irányítási rendszer alkalmazási területe:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés és vizsgáztatás.