Munkahelyi klímatényezők mérése

A klímatényezők állapotával kapcsolatos követelményeket jogszabály határozza meg (lásd. Jogszabálytárunkban a 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 33. §-át valamint a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6-7. §-át). Az ezeknek való megfelelés csak méréssel állapítható meg. Természetesen nem csak ezért van szükség a mérésekre.
Megfelelő klímatényezők mellett az alkalmazottak hatékonyabban tudnak dolgozni, s az egészségük sem szenved csorbát. A dolgozók egészségvédelme minden cég elemi érdeke.
A DEKRA munkabiztonsági szakmérnökei nem csak meghatározzák a munkahelyek hőmérsékletét, páratartalmát és légsebességét, hanem a 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott normál értékek ismeretében javaslatot is tesznek mindezek optimálissá tételére.
A DEKRA szakemberei a klímatényezők mérését az üzemeltetővel szoros együttműködésben végzik, hogy azok a lehető legkevesebb időt vegyék igénybe, s a termelést ne hátráltassák.
Ügyfeleink érdekeit a legmesszemenőbbekig szem előtt tartjuk. Az Ön elégedettsége a mi sikerünk!
A DEKRA tökéletes megoldás a dolgozók egészségvédelmére, s tökéletes megoldás Önnek!

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt)
Mvt.33. § (1) A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt)
Mvt.33. § (1) A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.