Éves levegőtisztaság-védelmi jelentés

Bevallási határidő: március 31.

A 306/2010 XII.23.-i Korm. rendelet előírja, hogy ha egy cég olyan tevékenységet folytat, ami a környezet terhelésével, szennyezéssel jár, akkor nyilvántartásba kell venni, s a tevékenységétől függően különféle bejelentési kötelezettségeknek kell eleget tennie. Ilyen az LM bejelentési kötelezettség is.
A légszennyező forrás tényleges működésének megkezdésétől kezdődően kell minden évben benyújtani, tárgyévet követő év március 31-ig.
Az éves jelentés adatai alapján a környezetvédelmi hatóság a határértékek teljesülését is ellenőrzi, illetve nemzetközi jelentéseket készítenek belőle.
Díjfizetési kötelezettsége lenne?
A légszennyező források üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 2003. évi LXXXIX. törvény előírásai alapján keletkezhet. A levegőterhelési díjat („LTD”) egyes kibocsátott levegőterhelő anyagok (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilárd – nem toxikus – anyag) mennyisége után kell befizetni. A díj mértékét a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi tényleges kibocsátások mértéke alapján kell számítani és bejelenteni.
Ön elkészítette már a 2022-es évről szóló LM bejelentést? Mi megtesszük Ön helyett!
Bízza ezt szakértőinkre, kiszámoljuk Ön helyett!