Környezeti zajmérés

A környezeti zajszintmérés számos esetben kötelező (lásd. Jogszabálytárunkban a 284/2007 (X. 29.) kormányrendeletet, valamint a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendeletet!). Természetesen nem csak ezért van rá szükség.
A környezeti zajterhelés vizsgálatával számos kellemetlenség előzhető meg. Egyrészt elkerülhetőek a túl magas zajszint miatti lakossági feljelentések és kártérítési perek, másrészt az ebből fakadó hatósági bírság is. A lakossági panaszoknak, illetve akár már a határértékeket meghaladó zajkibocsátás és -terhelés gyanújának azért is érdemes mihamarabb utánajárni (sőt, ha lehet, zajméréssel valamint zaj- és rezgésvédelmi szakértői tevékenységgel elébük menni), mert ha a hatóság hivatalból végez mérést, és az alapján kiderül, hogy a zajkibocsátás illetve -terhelés meghaladja a határértékeket, nemcsak bírságot szabhat ki, de rendkívül szűk (30 napos) intézkedési terv elkészítésére is kötelez. Ezzel szemben ha a mérést a DEKRA Vizsgálólaboratóriumra bízza, a mérés mellett – zaj- és rezgésvédelmi szakértői tevékenység keretében – a szükséges intézkedési tervet is elkészítjük. Ilyen esetben a rendelkezésre álló idő sincs korlátozva.
Új létesítményt tervez? Vagy a meglévőt bővítené? Akkor a kivitelezőt mindenképpen érdemes arról informálnia, hogy a létesítmény működése során milyen határértékeknek kell majd megfelelnie. A tervezés fázisában ugyanis lényegesen olcsóbb a határértékeknek való megfelelésre felkészülni, mint később a nem megfelelő tervezésből fakadó gondokat orvosolni. Jó tudni például, hogy a jogszabályok által meghatározott normál értékeket (lásd. Jogszabálytárunkban a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletét!) a környék összes létesítményének zajszintje együttvéve sem haladhatja meg. Tehát, ha a már meglévő létesítményét bővíteni szeretné, vagy új létesítményt tervez, azért hogy a leendő létesítmény üzemelése során a zajszint mindenképpen a határértékeken belül maradjon, zaj- és rezgésvédelmi szakértői tevékenységgel is szíves rendelkezésére állunk.
A DEKRA szakemberei a zajméréseket és a zaj- és rezgésvédelmi szakértői tevékenységet az üzemeltetővel szoros együttműködésben végzik annak érdekében, hogy azok a lehető legjobban alkalmazkodjanak a termelési feltételekhez.
Ügyfeleink érdekeit a legmesszemenőbbekig szem előtt tartjuk. Maximális együttműködésünket és partnereink elégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy megbízásaink környezeti zajkibocsájtás mérésre már eddig is a legkülönbözőbb szakterületekről érkeztek (lásd: Referenciáink!).
A DEKRA tökéletes megoldás a lakosság biztonságára, s tökéletes megoldás Önnek!
Jogszabályi háttér
Ha a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szeretne informálódni, akkor kattintson ide !
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
Ha a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapítására kíváncsi, vagy ha környezeti zaj terhelési határértékeiről szeretne tájékozódni a zajtól védendő területeken, akkor kattintson ide !
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról