Munkahelyi zajmérés

A munkavégzés közben keletkező zaj a munkát végző és a környezetükben tartózkodó személyekre közvetlen hatást gyakorol. A zaj nagyságától függően ez akár hallást károsító mértékű is lehet. A munkavállalók védelme érdekében jogszabályok határozzák meg a munkahelyek zajterhelési, illetve a munkavállalókra vonatkozó zajexpozíciós határértéket, továbbá, hogy mely határértékeknél milyen intézkedéseket kell a munkáltatónak megvalósítania. Az, hogy az egyes munkahelyek milyen zajjellemzőkkel rendelkeznek és mennyiben felelnek meg a zajjal kapcsolatos követelményeknek méréssel határozható meg.
A NAH által akkreditált vizsgálólaboratóriumunk a munkahelyi zajmérést ezen belül a munkavállalók zajterhelését és az őket érő zajexpozíció meghatározását a 66/2005​. (XII​. 22​.) EüM rendelet szerint végzi. A mérések során megállapításra kerül a munkahely, illetve az ott folytatott tevékenység egyenértékű A-hangnyomásszintje az egyenértékű C-hangnyomásszintje (LCeq) és a legnagyobb hangnyomásszint értéke (Lmax). A vizsgálatok célja, a munkavállalót érő legnagyobb hangnyomásszint érték, a 8 órás megítélési időre vonatkozó zajexpozíció (LEX,8h) és a hallásvédő eszköz zajcsillapítását figyelembe vevő tényleges zajexpozíció meghatározása.
A mérések során nyert adatok értékelését a 66/2005​. (XII​. 22​.) EüM rendeletben , illetve a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott követelmények alapján az AEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) által bejegyzett szakértői engedéllyel rendelkező szakértőink végzik.
A munkahelyi zajvizsgálatokról, a vizsgálólaboratóriumunk értékeléssel ellátott papíralapú és elektronikus formátumú vizsgálati jegyzőkönyvet készít és ad ki. Az értékelés tartalmazza a vizsgálati eredmények összevetését a vonatkozó zajexpozíciós határértékekkel, a vizsgált munkahelyek és munkakörök értékelését a követelményértékekhez viszonyítva, valamint a jogszabály szerinti szükséges intézkedéseket. A vizsgálati dokumentáció része a mérési pontokat tartalmazó helyszíni telepítési rajz.
A DEKRA szakemberei a munkahelyi zajméréseket az üzemeltetővel szoros együttműködésben végzik, hogy azok a termelést figyelembe véve a lehető legpontosabb eredményt adják.
Ügyfeleink érdekeit a legmesszemenőbbekig szem előtt tartjuk. Maximális együttműködésünket és partnereink elégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy megbízásaink a munkahelyi zajexpozíció mérésére már eddig is a legkülönbözőbb szakterületekről érkeztek.
A DEKRA tökéletes megoldás a dolgozók biztonságára és tökéletes megoldás Önnek!
Árajánlat kéréséhez lépjen kapcsolatba velünk.
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
További információért kattintson ide !
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
Bővebb információért kattintson ide !