Laboratóriumi vizsgálatok

Atomerőművi üzemzavari környezet
 • Öregítés vizsgálatok (Termikus, villamos, γ sugárzás és szeizmikus vizsgálatok)
 • Atomerőművi üzemi és üzemzavari (LOCA, HELB, stb.) működőképesség vizsgálatok
Erősáramú transzformátorok
 • Melegedési vizsgálata
 • Szigetelési vizsgálata
 • Zárlatbiztossági vizsgálata
 • Akusztikus vizsgálata
Feszültség alatti munkavégzés eszközei (FAM eszközök)
 • Szigetelés vizsgálatok
Fojtótekercsek, hullámzárak
 • Típus és különleges vizsgálatai
Kábelszerelvények
 • Darab és típusvizsgálatai
Kapcsolókészülékek
 • Nagyfeszültségű készülékek típusvizsgálatai
 • Kisfeszültségű készülékek típusvizsgálatai
 • Középfeszültségű készülékek típusvizsgálatai
Közép- és nagyfeszültségű kábelek
 • Villamos típusvizsgálatai
 • Égési tulajdonságainak vizsgálata
Mérőtranszformátorok
 • Áramváltók vizsgálatai
 • Feszültségváltók vizsgálatai
Nagyfeszültségű berendezések
 • Villamos szilárdsági vizsgálat
 • Rádiózavarfeszültség vizsgálat (RIV)
 • Részleges kisülés vizsgálat
 • Akusztikus vizsgálatok
Nagyfeszültségű biztosítók
 • Típusvizsgálatai
Szigetelők
 • Üveg és porcelán szigetelők típus és átvételi vizsgálatai
 • Kompozit és műgyanta szigetelők típus és átvételi vizsgálatai
 • Szigetelők csatlakoztatása
 • Szigetelőkiválasztás szennyezett környezetben
Tokozott berendezések
 • Típusvizsgálatai
Túlfeszültség védelmi eszközök
 • Megszólalási feszültség vizsgálata
Tűzoltó eszközök
 • Szigetelés vizsgálatok
Vezetősodronyok és szerelvényeik
 • Villamos típusvizsgálatok
English

Control equipment for nuclear power plant

 • Ageing tests (Thermal, electrical, γ rays and seismic tests)
 • Accident environment at power plants (LOCA, HELB, etc.) reliability tests

Power transformers

 • Temperature-rise tests
 • Dielectric strength tests
 • Short-circuit tests
 • Acoustic tests

Equipments for live line working (FAM)

 • Dielectric strength tests

Reactors

 • Type and special tests

Cable assemblies

 • Sample and type tests

Switchgears

 • Type tests on low-voltage switchgears
 • Type tests on medium-voltage switchgears
 • Type tests on high-voltage switchgears

Medium-, and high-voltage cables

 • Electrical type tests
 • Flammability tests

Measuring transformers

 • Tests on current transformers
 • Tests on voltage transformers

High-voltage electrical equipments

 • Dielectric strength tests
 • Radio interference voltage tests (RIV)
 • Partial discharge tests
 • Acoustic tests

High-voltage fuses

 • Type tests

Insulators

 • Type and acceptance tests on glass and ceramic
 • Type and acceptance tests on composite insulators
 • Tests on insulator fittings
 • Sedimentation tests

Enclosed electrical equipments

 • Type tests

Over-voltage protection equipments

 • Tests of operating voltage

Fire-extinguishing equipments

 • Dielectric strength tests

Overhead line conductors and assemblies

 • Electrical type tests