Terméktanúsítás

A VEIKI-VNL Kft. Tanúsítási Irodáját a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH az EA tag) terméktanúsítási tevékenységre akkreditálta az MSZ EN ISO/IEC 17065 szabvány szerint.

Akkreditált szervezetként adunk ki terméktanúsítványt az alábbi villamos berendezésekre:

 • Erősáramú transzformátorok
 • Tokozott berendezések
 • Kábelek, kábelrendszerek
 • Szigetelők
 • Feszültség alatti munkavégzés eszközei
 • Atomerőművi környezetben alkalmazott készülékek

Terméktanúsítványok típusai:

Egyedi termék

A tanúsítvány érvényessége a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált berendezésre terjed ki.

Termék típus vagy család

A tanúsítvány érvényessége a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki.

A tanúsítás folyamata:

 • Kérjük, lépjen kapcsolatba Tanúsítási Irodánk munkatársaival, akik részletes tájékoztatással szolgálnak a tanúsítási eljárásra vonatkozóan. A tőlünk kapott "Tanúsítási kérelem" formanyomtatvány kitöltésével határozza meg, hogy mely termékeket, és milyen normatív dokumentum (szabvány) követelményei szerint kíván tanúsíttatni.
 • Küldje el Irodánknak a termék dokumentációját és az elvégzett vizsgálatokról készült jegyzőkönyveket. Független, akkreditált laboratóriumok jegyzőkönyveit tudjuk figyelembe venni. Irodánk munkatársai részletes tájékoztatást adnak, és segítséget nyújtanak a tanúsításhoz szükséges dokumentumok meghatározásában.
 • A dokumentáció értékelése alapján, amennyiben terméke megfelel a vonatkozó szabvány követelményeinek, terméktanúsítványt állítunk ki, és ezt az értékelés során készített jegyzőkönyvvel együtt átadjuk. Az értékelési jegyzőkönyv tartalmazza a tanúsított termék és a tanúsítási folyamat részletes adatait.
A terméktanúsítvány annak igazolására szolgál, hogy a tanúsított termék megfelel a termékre vonatkozó, és a tanúsítványon feltüntetett normatív dokumentum (szabvány) követelményeinek. A tanúsítványra annak tulajdonosa a tanúsítvány érvényességi körén és idején belül hivatkozhat.
Tanúsítási irodánk dolgozói készséggel állnak rendelkezésére, és részletes felvilágosítással szolgálnak terméke tanúsítására, a tanúsítási követelményekre, valamint jogaira és kötelességeire vonatkozóan.
English
The Certification Office of VEIKI-VNL Ltd. is accredited for product certification by the Hungarian Accreditation Authority (NAH member of EA) according to MSZ EN ISO/IEC 17065 standard.

We issue Product Certificate as an accredited Certification Body on the following fields:

 • Power transformers
 • Enclosed electrical equipments
 • Cables and assemblies
 • Insulators
 • Equipments for live line working
 • Control equipments for nuclear power plants

Products certification may be obtained for:

Single product
The certificate concern to the product that was identified by the manufacture's documentation, tested and submitted for certification.
Product type or family
The certificate concerns to the type of product or product family that are identical in construction and material with those identified by manufacturer's documentation, tested and submitted for certification.

Certification procedure:

 • Please, contact our Certification Office for help and all information regarding the procedure. Specify the product to be certified and the normative document (standard) on which the certification will be based. (Application form is available.)
 • Send the documentation of the product and the reports of tests already performed to our Office. For certification, test reports issued by independent, accredited laboratory are required. Ask for the help of our colleagues in finding the range of documents that are necessary for the certification process.
 • Based on the evaluation of the submitted documentation, we will issue the Product Certificate, if your product is in conformity with the relevant standard. An Evaluation Report will be attached to the certificate, which contains detailed information regarding the product and the certification procedure.
The Product Certificate is intended to prove that the certified product fulfils the requirements of the relevant normative document (standard), referred on the certificate. The owner of the certificate may refer to it within its scope and validity.
Please, contact us for detailed information regarding the certification of your product, the conditions of the certification procedure, as well as your rights and obligations.

Database of certified products

The Certification Office keeps record of the certified products. Information from this database is available for third party on request, upon written authorisation of our client. Should you need information about certified products, please contact our Certification Office. We will ask the authorisation from our client, and provide you with the information.
The employees of our certification office are ready to assist you and provide detailed information regarding the certification of your product, the certification requirements, and your rights and obligations.