Munkahelyi légszennyezettség mérése

A munkahelyi légállapotokra vonatkozó követelményeket jogszabály írja elő (lásd Jogszabálytárunkban a 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény 32. §-át és a 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. §-át!). A követelmények teljesülését csak méréssel lehet igazolni. Egyes esetekben – pl. rákkeltő anyagok jelenléte esetén – a mérést évente meg is kell ismételni.
Ám magától értetődő, hogy nem csak ezért van rá szükség. A fő ok, hogy az egészségre ártalmas anyagok jelenléte a levegőben súlyos egészségkárosodásokhoz vezethet, sőt, közvetlen életveszélyt is okozhat. Az alkalmazottak biztonsága és egészségvédelme minden cég elemi érdeke.
A rendszeres kockázatelemzések keretében elvégzett munkahelyi levegőszennyezettség mérésével elkerülhetőek az egészségre ártalmas levegő miatti kártérítési perek, az ebből fakadó hatósági bírságok is.
A DEKRA nagy tapasztalattal rendelkező szakemberei meghatározzák a munkahelyi levegő szennyezőanyag-tartalmát, és a 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben foglalt határértékek ismeretében megállapítják, hogy a követelmények megvalósulnak-e.
A DEKRA szakemberei a munkahelyi levegőszennyezettség-méréseket az üzemeltetővel szoros együttműködésben végzik, hogy azok a lehető legkevesebb időt vegyék igénybe. Ennél a mérésfajtánál üzemi körülmények között kell mintát venni, ami azt jelenti, hogy a termelés nem állhat le.
Ügyfeleink érdekeit a legmesszemenőbbekig szem előtt tartjuk. Az Ön elégedettsége a mi sikerünk!
A DEKRA tökéletes megoldás a dolgozók biztonságára és egészségvédelmére, s tökéletes megoldás Önnek!