Demencia gondozó

Kinek érdemes Demencia gondozó képzésen részt vennie?

Azoknak kell az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6. § (5a) bekezdés d) pontja alapján Demencia gondozó tanfolyamon részt venniük, akik szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag a demenciával élő személyek komplex ellátása során együtt kell működnie más szakmák képviselőivel, fel kell ismernie a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést, segítséget kell nyújtania a kognitív zavarok enyhítésében, a gondozás során alkalmaznia kell a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás, fel kell ismernie a mindennapi tevékenység zavarait, partneri együttműködést kell kialakítania a gondozott családjával.

Mi a célja a Demencia gondozó képzésnek?

A Demencia gondozó képzés célja, hogy a résztvevő képes legyen a demenciával élő személyek komplex ellátására: gondozására, kísérésére, az élet értelmes és számára élvezhető megélésére és a családtagok támogatására felkészíteni a képzés résztvevőjét. A Demencia gondozó tanfolyamon a résztvevő ezen kívül megtanulja felismerni a demencia betegség korai tüneteit, hogyan kell segítséget nyújtani a kognitív zavarok enyhítésében, alkalmazni a hatékony kommunikáció eszközeit, felismerni a mindennapi tevékenység zavarait, partneri együttműködést kialakítani a gondozott családjával, kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozni a prehospitális veszélyhelyzetek során, valamint a Demenciagondozó tanfolyam után a résztvevő megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét, segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit, csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával.

Mennyi ideig tart a Demencia gondozó képzés?

A képzés hossza 600* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés:
  • A 12/2020. kormányrendelet szerint: Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03), Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06), Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05), Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04), Ápoló (5 0913 03 01), Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02), Gyakorló ápoló (5 0913 03 04), Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09)
  • A 150/2012. (VII. 06.) Kormányrendelet szerint: 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens, 32 723 01 Ápolási asszisztens, 55 723 01 Ápoló, 54 720 01 Egészségügyi asszisztens, 55 762 01 Foglalkozás-szervező, 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló, 55 762 02 Gerontológiai gondozó, 52 723 01 Gyakorló ápoló, 54 723 02 Gyakorló ápoló, 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens, 52 723 03 Gyakorló mentőápoló, 54 723 01 Gyakorló mentőápoló,55 723 11 Mentőápoló, 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó, 54 762 02 Szociális asszisztens, 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló, 54 762 03 Szociális szakgondozó
  • 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről: szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás, okleveles szociális munkás, gyógytornász, fizioterapeuta, okleveles rehabilitációs szakember, mentálhigiénikus, diplomás ápoló, szociálpedagógus, szociális menedzser, gerontagógus
Szakmai gyakorlat:
  • idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat. A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem ált fenn jogosultság.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.