Automata öntőrendszer építő és karbantartó

Automata öntőrendszer építő és karbantartó

Kinek érdemes az Automata öntözőrendszer kiépítő és karbantartó képzésen részt venni?

Ez a végzettség azoknak biztosít lehetőséget, akik a munkaerőpiacon széleskörű szakmai ismeretek birtokában az automata öntözőrendszer kiépítő és karbantartó munkakörben szeretnének elhelyezkedni, vagy már eleve ezen a területen dolgoznak, de még nem rendelkeznek megfelelő végzettséggel és szeretnék ismereteiket bővíteni.

Mi a célja az Automata öntözőrendszer kiépítő és karbantartó képzésnek?

A képzés célja olyan műszaki, biológiai és technológiai alapismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik az elvárható szakmai színvonalon tudják végezni az automata öntözőrendszer kiépítését és karbantartását.

Mennyi ideig tart az Automata öntözőrendszer kiépítő és karbantartó képzés?

250 óra
Előzetes tudás mérése a képzésen résztvevő kérésére elvégezhető, mely eredményes elvégzése csökkenti a képzésben való részvétel óraszámát.

Mik a jelentkezés feltételei?

Középfokú végzettség.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
  • a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
  • hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
  • a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.