Gépjármű
Gépjármű

Gestione di sinistri nazionali ed internazionali IV direttiva e Carta Verde

Gépjármű

Azon személyek, akik saját országukban közúti balesetet szenvednek egy másik európai országban biztosított felelős által, a saját országukban működő Gépjármű Biztosítók Szövetsége által üzemeltetett nemzetközi Zöldkártya Rendszer alapján igényelhetnek kártérítést, ami garantálja az áthaladó külföldi gépjármű tulajdonosok számára a célország jogszabályai által előírt minimális szintű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást. A rendszerhez tartozó biztosítótársaságok kötelesek a Rendszer tagországaiban egy kapcsolattartót, levelezőpartnert kijelölni. A DEKRA Claims Services jogosult az Ön kapcsolattartójaként eljárni. A Zöldkártya baleseti kárrendezés területén tapasztalataink egészen a Rendszer bevezetéséig nyúlnak vissza.
A többi európai országban közúti balesetet szenvedő EU állampolgárok a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló negyedik EU irányelv (2000/26/EK, vagy MID) alapján igényelhetnek kártérítést. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagországokban bejegyzett, gépjármű-felelősségbiztosítást (MTPL) is nyújtó biztosítótársaságok kötelesek (az MID szabályok szerint) valamennyi tagállamban kárrendezési megbízott képviselőt kijelölni. A DEKRA Claims Services mint a biztosítási szektor vezető szolgáltatója kárrendezési megbízottként járhat el, továbbá (a biztosítótársaság instrukciói alapján eljárva) kezelheti és rendezheti a biztosítótársaság nevében az adott biztosítótársasághoz a negyedik EU irányelv szerint benyújtott kárigényeket. A külföldön bekövetkezett balesetek áldozatai ily módon saját országukban – a DEKRA Claims Services-en keresztül – is benyújthatják kárigényüket.
Ezenkívül természetesen össz-kockázatra kiterjedő (all-risk) biztosítási igényeket is kezelünk.
A DEKRA Claims Services évente több mint 120.000 belföldi és nemzetközi kárigényt kezel a főbb biztosítótársaságok, captive biztosítók, biztosításközvetítők és céges ügyfelek számára.