Faápoló

Kinek érdemes a Faápoló képzésen részt venni?

Ez a végzettség azoknak biztosít lehetőséget, akik a munkaerőpiacon széleskörű szakmai ismeretek birtokában a lakott területi és műtrágyavédelem szabályai szerint végezendő fakitermelésben, illetve a védett fák és díszfák ápolási munkában szeretnének elhelyezkedni, esetleg vállalkozni vagy már jelenleg is ezen a területen dolgoznak, de szeretnék bővíteni ismereteiket.

Mi a célja a Faápoló képzésnek?

Olyan műszaki, biológiai alapismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik az elvárható szakmai színvonalon képesek végezni a faápolás során alkalmazandó munkaműveleteket, folyamatokat, valamint a lakott területi és műtrágyavédelmi fakitermelés szabályainak figyelembevételével képesek az idős és beteg fák eltávolítására.

Mennyi ideig tart a Faápoló képzés?

240 óra
Előzetes tudás mérése a képzésen résztvevő kérésére elvégezhető, mely eredményes elvégzése csökkenti a képzésben való részvétel óraszámát.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Motorfűrész-kezelő jogosítvány.

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
  • a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
  • hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
  • a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.