Erdészeti felkészítőgépek kezelője

Kinek érdemes az erdészeti felkészítő gépek kezelője képzésen részt venni?

Ez a végzettség annak biztosít lehetőséget, akik a munkaerőpiacon széleskörű szakmai ismeretek birtokában az erdészeti felkészítő gépek kezelője munkakörben szeretnének elhelyezkedni, esetleg vállalkozni, vagy már jelenleg is ezen a területen dolgoznak, de még nem rendelkeznek végzettséggel vagy meglévő ismereteiket szeretnék kiegészíteni.

Mi a célja aaz erdészeti felkészítő gépek kezelője képzésnek?

Olyan műszaki és technológiai alapismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik az elvárható szakmai színvonalon tudják végezni az erdészeti felkészítő gépek kezelése során alkalmazandó munkaműveleteket, munkafolyamatokat.

Mennyi ideig tart aaz erdészeti felkészítő gépek kezelője képzés?

150 óra
Előzetes tudás mérése a képzésen résztvevő kérésére elvégezhető, mely eredményes elvégzése csökkenti a képzésben való részvétel óraszámát.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
  • a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
  • hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
  • a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.