Mezőgazdasági rakodógép - és munkagépkezelő

Kinek érdemes a Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő képzésen részt venni?

Elsősorban a mezőgazdasági termeléshez kötődő munkavállalók, akik szeretnének gépi munkákat végezni családi vállalkozásban vagy őstermelőként illetve elhelyezkednének nagyobb mezőgazdasági gazdálkodó szervezeteknél mezőgazdasági erő- és munkagépkezelőként, és rendelkeznek a megfelelő iskolai és szakmai előképzettségekkel.

Mi a célja a Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő képzésnek?

Olyan mezőgazdasági erő- és munkagépkezelői ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a termelési folyamatok magasfokú gépesítése során egyre nagyobb teljesítményű erőgépeket képesek szakszerűen használni. A termelésben használt gépek szakszerű kezelése nélkülözhetetlen a termelési folyamatok során.
Az agrár munkaerő-piaci felmérések, valamint az álláshirdetések is alátámasztják mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek munkaerő hiányát az erő- és munkagépkezelő szakemberek iránt.

Mennyi ideig tart a Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő képzés?

250 óra
Előzetes tudás mérése a képzésen résztvevő kérésére elvégezhető, mely eredményes elvégzése csökkenti a képzésben való részvétel óraszámát.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
  • a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
  • hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
  • a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
Egyéb feltételek: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes korlátozás nélküli vezetői engedély (T vagy C+E vagy C1+E kategória)
A szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát kem a képző intézmény szervezi és bonyolítja le. A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgt a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes laírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.