Erőművi gőzturbina képzés

Kinek érdemes az Erőművi gőzturbina gépész képzésen részt venni?

Ez a szakképesítés azoknak biztosít lehetőséget, akik a munkaerőpiacon széleskörű szakmai ismeretek birtokában erőművi gőzturbina gépészként szeretnének elhelyezkedni vagy ezen területen dolgoznak, de még nem rendelkeznek végzettséggel.

Mi a célja az Erőművi gőzturbina képzésnek?

Felkészíteni a szakmai képzésben résztvevőket a képesítő vizsga sikeres teljesítésére és az erőművi gőzturbinák működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására.
A képzés elvégzésével a képzésben résztvevő jogosult erőművi célból létesített gőzturbinák helyszíni és vezénylő központból való teljes körű, az adott gyártó utasításainak megfelelő biztonságos üzemeltetésére, teljesítményszinttől függetlenül.

Mennyi ideig tart a képzés?

320 óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.