Információbiztonsági irányítási rendszerek

A képzés célja:

hogy a résztvevők megismerjék az ISO/IEC 27001 szabvány követelményeit, a szabvány követelményeinek megfelelő információbiztonsági irányítási rendszer kialakításának módszereit, képessé váljanak az irányítási rendszer belső auditjainak tervezésére, előkészítésére, lefolytatására és dokumentálására.

A képzés célcsoportja:

azon szakemberek, akik a programban leírt szakmai ismeretekkel bővíteni kívánják tudásukat

A képzés óraszáma:

24

A képzés előfeltételei:

Középfokú végzettség

A képzés tanúsítása:

A sikeres teljesítéséről, a képző intézmény Tanúsítványt állít ki. Az tanúsítvány kiadható a résztvevőnek, amennyiben
- legalább 90 %-os részvétel a képzésen,
- a képzést lezáró írásbeli vizsgán elérte a megfelelt minősítést.