ISO Energiagazdálkodási irányítási rendszerek

A képzés célja:

hogy a résztvevők megismerjék az MSZ EN ISO 50001 szabvány követelményeit, a szabvány követelményeinek megfelelő Energiagazdálkodási irányítási rendszer kialakításának módszereit, azoknak a rendszereknek és folyamatoknak a kialakítását, amelyek az energiahatékonyság növeléséhez szükségesek. E folyamatok eredménye az energiafelhasználás kézben tartása, módszeres ellenőrzése, ami a szervezet működési költségének és egyúttal az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését eredményez

A képzés célcsoportja:

azon szakemberek, akik a programban leírt szakmai ismeretekkel bővíteni kívánják tudásuka

A képzés óraszáma:

24

A képzés előfeltétele:

Középfokú végzettség

A képzés tanúsítása:

A sikeres teljesítéséről, a képző intézmény Tanúsítványt állít ki. Az tanúsítvány kiadható a résztvevőnek, amennyiben
- legalább 90 %-os részvétel a képzésen,
- a képzést lezáró írásbeli vizsgán elérte a megfelelt minősítést.