ISO Minőségirányítási rendszerek

A képzés célja:

a résztvevők sajátítsák el az MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer működtetésének, felülvizsgálatának és fejlesztésének módszereit; képessé váljanak a minőségirányítási rendszer belső auditjainak tervezésére, előkészítésére, lefolytatására és dokumentálására

A képzés célcsoportja:

azon szakemberek, akik a programban leírt szakmai ismeretekkel bővíteni kívánják tudásukat

A képzés óraszáma:

24

A képzés előfeltételei:

Középfokú végzettség

A képzés tanúsítása:

A sikeres teljesítéséről, a képző intézmény Tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány kiadható a résztvevőnek, amennyiben
- legalább 90 %-os részvétel a képzésen,
- a képzést lezáró írásbeli vizsgán elérte a megfelelt minősítést.