Kárfelvétel (kárszemle, javítási kalkuláció készítése)

Szakértőnk előzetesen egyeztetett helyszínen

  • a járművet azonosítja;
  • részletes állapotfelmérést végez;
  • írásos és fotódokumentációt készít;
  • meghatározza a kár kiváltó okát;
  • meghatározza a helyreállítási technológiát.

A szemlét követően

  • javítási kalkulációt;
  • szükség esetén forgalmi érték és roncsérték számítást készít.
A javítási kalkulációkat általában az Audatex rendszerrel készítjük.