Képzett segédápoló

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Képzett segédápoló szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportjába tartozik minden olyan személy, aki megfelel a belépési feltételeknek és a képzési programban leírt kompetenciákat kívánja elsajátítani.

A képzés óraszáma:

400 óra
Az előzetes tudás beszámítható a képzésben résztvevő kérésére.

A képzés előfeltételei:

  • Alapfokú iskolai végzettség
  • Elgészségügyi alkalmassági követelmény.
    Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.
    A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

A képzés tanúsítása:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
A tanúsítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
  • A felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktalanul teljesítette,
  • A hiányzása nem haladta meg a képzés óraszámának 30 százalékát,
  • Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmakat sikeresen teljesítette és a záróvizsqán elérte a meqfelelt minősítést.
További információkért és a jelentkezéshez töltse ki az alábbi érdeklődési űrlapunkat: