Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő továbbképzés

Képzés megnevezéseKépzés időtartama
KIF mérőhelyi FAM szerelő tk.1 nap ; 8 óra
KIF csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő tk.1,5 nap ; 12 óra
KIF szabadvezeték hálózati FAM szerelő tk.1,5 nap ; 12 óra
KIF szabadvezeték hálózati FAM szerelő+ KIF mérőhelyi FAM szerelő tk.2 nap ; 16 óra
KIF szabadvezeték hálózati FAM szerelő+ KIF csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő tk.2,5 nap ; 20 óra
KIF mérőhelyi FAM szerelő+KIF csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő +KIF szabadvezeték hálózati FAM szerelő tk.3 nap ; 24 óra

Kinek érdemes a fenti képzéseken részt venni?

Azon szakemberek, akik rendelkeznek az előírt szakmai előképzettséggel, akik a munkakör betöltéséhez vagy kapcsolt munkakör vállalásához szakmai ismereteket megszerezni, illetve bővíteni kívánják.

Mik a jelentkezés feltételei?

 • Szakmai előképzettség (a továbbképzési igénynek megfelelően)
   • -Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő
   • -Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
   • -Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
 • Munkaköri orvosi vizsgálat alapján FAM munkavégzésre alkalmassági igazolás 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint

Jelentkezés módja:

Jelentkezési lap, szakképesítő bizonyítvány másolat és orvosi igazolás beküldésével e-mailben.
Az eredeti dokumentumokat postai úton kérjük beküldeni, vagy az első előadási napon leadni.

A képzés tanúsítása:

Továbbképzési igazolás
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést
A szakmai/képesítő vizsga
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.