Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő továbbképzés

Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő

Kinek érdemes a Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő továbbképzésen részt venni?

Annak érdemes elvégezni a képzést, aki szeretné bővíteni kompetenciáit az alábbiakkal:
  • Szerelési és karbantartási munkálatok végzése feszültség alatt működtető, védelmi és irányítástechnikai berendezés részegységein (pl.: védelmi-, jelző-, reteszelő-, működtető-, irányítástechnikai és segédüzemi áramkörök készülékein, szerelvényein.
  • Feszültség alatt hibát keresni kisfeszültségű védelmi és irányítástechnikai, valamint segédüzemi berendezéseken. Megtervezni a műveletsort, elvégezni a javítást.
  • Feszültség alatti tevékenységet végezni munkavezetőként megbízott KIF-2 vagy KIF-3 szerelő irányítása és felügyelete alatt.
  • Munkavezetőként a képzettségének megfelelő feladatok ellátása, ha a munkavégzésnél rajta kívül beavatkozó szerelő(k) és kiszolgáló személy is jelen van.

Mi a célja a Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő továbbképzésnek?

A résztvevő megismerje a területre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki követelmények változásait, és váljon képessé a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

Mennyi ideig tart a Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő továbbképzés?

8 óra
(Elmélet 4 óra és gyakorlat 4 óra.)

Mik a jelentkezés feltételei?

Egészségügyi alkalmassági
07134026 Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő

A képzés tanúsítása:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
  • a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
  • hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
  • a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
  • A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
  • A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
  • A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.