Környezetvédelmi termékdíj alkalmazási gyakorlata

A képzés célja:

A résztvevők megismerjék a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve elsajátítsák a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos gyakorlati feladatok teljes körű és kiemelt színvonalú ellátásához szükséQes ismereteteket.

A képzés célcsoportja:

a bekapcsolódás feltételeinek megfelelő munkavállalók

A képzés óraszáma:

6.

A képzés előfeltételei:

Érettségi.

A képzés tanúsítása:

A sikeres teljesítéséről, a képző intézmény Tanúsítványt állít ki. Az tanúsítvány kiadható a résztvevőnek, amennyiben nem volt hiányzása a képzést lezáró vizsgán elérte a megfelelt minősítést.