Logisztikai feldolgozó

Kinek érdemes Logisztikai feldolgozó képzésen részt vennie?

Azoknak, akik szeretnék megtanulni, vagy akiknek munkájukból kifolyólag feladataik közé tartozik hogyan kell a logisztikai tevékenységek során szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni, elosztani és felhasználni. Végrehajtási szinten információt szerezni a meglévő készletről, ajánlatokat bekérni a szállítóktól és összegyűjteni a megrendelő igényeit a vezetőség számára, gondoskodni a rakodás személyi és tárgyi feltételeiről. Szeretné megtanulni, hogyan kell a munkakörével együtt járó kihívások mellett adminisztratív feladatokat ellátni.

Mi a célja a Logisztikai feldolgozó képzésnek?

A Logisztikai feldolgozó képzés célja, hogy a részvevők megtanuljanak üzleti levelet, szállítási értesítést és megrendeléseket írni elektronikusan a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. A megadott szempontok szerint információt keresni az interneten, kiválasztani és feldolgozni azokat. Kapcsolatot tartani a beszállítókkal, termelőkkel, ellenőrizni a szállítási folyamatokat. Betartani munka-, balesetvédelmi, és egészségügyi előírásokat. Besorolni az árukat a megfelelő tűzveszélyességi kategóriába és tűzvédelmi szempontból azonosítani az együttes anyagtárolás veszélyeit. Előkészíteni az egyes járművek közlekedéséhez használatos nyomtatványokat. pl. szállítólevél, fuvarlevél, árukísérő, egyéb okmányok. Segíteni a logisztikai tevékenységek során szükséges anyagok és eszközök beszerzését, elosztását és felhasználását. Nyilvántartani a szállítási határidőket és a határidőknek megfelelően ütemezi a munkákat. Segítséget nyújtani a rakodási tevékenység megszervezésében, illetve gondoskodni a rakodás személyi és tárgyi feltételeiről.

Mennyi ideig tart a Logisztikai feldolgozó képzés?

A képzés hossza 400* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.