Logisztikus

Kinek érdemes a Logisztikus képzésen részt venni?

Azon képzés iránt érdeklődő személyek, akik:
  • jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni a munkaerőpiacon, akár szakmaváltással is,
  • vállalkozásba kezdtek és szeretnék vállalatuk profitját, szolgáltatási kínálatát bővíteni,
  • elhelyezkedtek a munkaerőpiacon, de tovább szeretnék bővíteni szaktudásukat, növelni piaci versenyképességüket.

Mi a célja a Logisztikus képzésnek?

Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a logisztikai folyamatok elemeit és az ahhoz kapcsolódó feladatokat, a tervezési, elemzési számításokat és a tevékenység üzemtani, minőségi mutatóit használni.

Mennyi ideig tart a Logisztikus képzés?

400 óra

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
  • a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
  • hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
  • a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
  • A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
  • A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
  • A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.