Munkavédelmi előadó

Kinek érdemes Munkavédelmi előadó képzésen részt vennie?

Azoknak, akik ki szeretnék váltani a magánvállalkozói igazolványt, valamint azoknak kell a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében Munkavédelmi előadó tanfolyamon részt venniük, akik szeretnék, vagy akiknek munkájukból kifolyólag a munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket kell ellátniuk, tudatos szakemberként kell érvényesíteniük a munkavédelmi követelményeket, fel kell ismerniük a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékelniük kell és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat kell tenniük. Feladatuk ellátása során szem előtt kell tartaniuk az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazniuk és érvényesíetniük kell a munkavédelmi szabályokat, a tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat kell alkalmazniuk.

Mi a célja a Munkavédelmi előadó képzésnek?

A Munkavédelmi előadó képzés célja felkészíteni a szakmai képzésben résztvevőket a munkavédelmi szaktevékenységi feladatok elvégzésére. A képzés elvégzésével a képzésben résztvevő képes lesz a munkavédelmi középszintű szaktevékenységek ellátására. A törvények, jogszabályok és szabványok ismeretében képes lesz a szakmai dokumentációk elkészítésére, munkavédelmi szempontú ellenőrzések megtartására, szükséges időszakos biztonsági felülvizsgálatok szervezésére és nyomon követésére, szakmai oktatások megtartására, munkabalesetek kivizsgálására és szakmai kapcsolattartásra a szakhatósággal.
A Munkavédelmi előadó tanfolyamon résztvevő megtanulja továbbá eldönteni, mely feladatok, kérdések tartoznak munkavédelmi szaktevékenységhez, a munkavédelmi szakmai dokumentációkat elkészíteni, a munkavédelmi hatóság által előírt módon és szükséges végzettséggel kivizsgálni és nyilvántartani a munkabaleseteket, közreműködni a bejelentésükben, bemutatni és elemezni a munkabaleseti, foglalkozási megbetegedési és a fokozott expozíciós megbetegedési statisztikai adatokat, tényállásokat, kialakítani a munkáltatói munkavédelmi eljárásokat, elvégezni a szakképesítéshez kötött tevékenységeket, kialakítani az ellenőrzés és a munkavédelmi teljesítmény mérésének rendszerét, elemezni az adatokat, végezni és végeztetni az ellenőrzéseket, együttműködni a munkáltató vezetőivel, a munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval, hatóságokkal, bemutatni a hatékony munkavédelmi, minőségirányítási és integrált vállalatirányítási rendszereket, közreműködni a bevezetésükben, a munkáltató, valamint a munkavállalók részére a szükséges munkavédelmi ismereteket átadni, valamint ezen ismeretek elsajátítását visszaellenőrizni.

Mennyi ideig tart a Munkavédelmi előadó képzés?

A Munkavédelmi előadó tanfolyam 300* óra alatt végezhető el.

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi bizonyítvány.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.