Nyomástartó berendezés vizsgáló továbbképzés a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet, a 216/2019. (IX. 5.) Korm. Rendelet és a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint

Kiknek érdemes Nyomástartó berendezés vizsgáló továbbképzésen részt vennie?

Azoknak érdemes a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet, a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet és a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint Nyomástartó berendezés vizsgáló továbbképzésen részt venniük, akik szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag szükségük van a szakterületnek megfelelő képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciákat fejleszteni a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése érdekében.

Mi a célja a Nyomástartó berendezés vizsgáló továbbképzésnek?

A Nyomástartó berendezés vizsgáló továbbképzés célja, hogy a képzésben részt vevő megtanulja a leendő munkaterületén elvégezni a 216/2019. (IX. 5.) Korm rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó edények, rendszerek, létesítmények ellenőrzési tervnek megfelelő üzemeltetési, szerkezeti és szilárdsági ellenőrzését (időszakos helyszíni ellenőrzését), soron kívüli ellenőrzését, tömörségi nyomáspróbáját és tömörség ellenőrzését, a tervező által előírt egyéb vagy helyettesítő vizsgálatokat, valamint az átalakítás során a beavatkozás utáni állapot megítéléséhez szükséges vizsgálatokat, csővezetékei, szerelvényei, tartozékai állapotának, illetve működőképességének ellenőrzését, a meg nem engedhető túlnyomás elleni védelem meglétének, alkalmasságának számítással történő ellenőrzését, az illetéktelen beavatkozás elleni védelem megfelelőségének vizsgálatát, vizsgálati módszereinek, technológiáinak meghatározását, jóváhagyását, vizsgálati eredményeinek rendszerezését, értékelését és dokumentálását, jegyzőkönyv vezetését.

Mennyi ideig tart a Nyomástartó berendezés vizsgáló továbbképzés?

A képzés hossza 8 óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

A továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte.
A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelményét a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet a munkakörök betöltéséhez meghatározott képesítések, vagy más, a szakmai kompetenciák tekintetében azzal egyenértékű képesítések jelentik.
A továbbképzés 5 évenként kötelező.

A képzés tanúsítása

A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a képzéstől függetlenül szervezett vizsga, melyet a Hatóság által kijelölt szervezetek teljesíthetnek.

Igényelhető-e felnőttképzési hitel a képzéshez?

Nem.