Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

Kinek érdemes Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzésen részt vennie?

Azoknak érdemes a Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyamon részt venniük, akik szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett kell végezniük szakirányú munkájukat, részt kell venniük a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, felügyelniük, kísérniük kell a gyermekeket/tanulókat, csoportokat, a gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján el kell látniuk a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat, közre kell működniük a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben.

Mi a célja a Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzésnek?

A Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés célja, hogy a képzésben részt vevő megtanulja bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végezni szakirányú munkáját. Részt venni a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában.
Felügyelni, kísérni a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátni a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködni a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segíteni az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartani a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.
A Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzésen részt vevők megtanulnak továbbá hatékonyan közreműködni a gyermek/fiatal tevékenységeinek szakszerű előkészítésében és a megvalósításában, megszervezni és megvalósítani a gyermek/fiatal intézményen belüli és kívüli programjait, szabadidős tevékenységeit, valamint a programok megvalósításához szükséges erőforrásokat biztosítani. SNI-s gyermekek fejlesztő foglalkozásaiban hatékonyan közreműködni, figyelemmel kísérni a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását, és felismerni a deviáns magatartásformákat, konfliktusokat hatékonyan kezelni, tevékenységek, tanórák eszközeit előkészíteni, ügyeleti feladatokat ellátni, pontosan, következetesen dolgozni, nevelési módszereket megválasztani, alkalmazni, felismerni a különleges bánásmódot igénylő gyermeket, végrehajtani a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatokat.

Mennyi ideig tart a Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés?

A képzés hossza 900* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi bizonyítvány.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.