Személy és vagyonőr

Kinek érdemes Személy- és vagyonőr képzésen részt vennie?

Azoknak kell a 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendet szerint Személy- és vagyonőr tanfolyamon részt venniük, akik szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát. A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket.
Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt.

Mi a célja a Személy- és vagyonőr képzésnek?

A Személy- és vagyonőr képzés célja, hogy a képzésben részt vevő megtanulja megfelelő módon biztosítani megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogni, visszatartani, az illetékes hatóságnak átadni. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végezni, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában részt venni. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végezni, parkoló őrként szolgálatot teljesíteni. Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködni, felkérésre közveszély elhárításában részt venni, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végezni. Elemezni, értékelni a tudomására jutott információkat és azokat a számára meghatározott formában rögzíteni, arról jelentést tenni. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadni-átvenni, vezetni a szolgálati okmányokat. Vonatkozó mértékben együttműködni a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Elsősegélyt nyújtani, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végezni, amelynek eredményes végzéséhez megtanulja alkalmazni a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.
A Személy- és vagyonőr képzésen részt vevők megtanulnak továbbá írásban és szóban eredményesen kommunikálni, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezelni. Feladatának ellátása során érthetően kifejezni magát szóban és írásban, valamint mások kommunikációját megfelelő módon értelmezni. A megbízó által a meghatározott tartalmú őrutasítás alapján az ellenőrzéshez rendszeresített technikai eszközök alkalmazásával az őrzött létesítménybe történő be- és kiléptetést a személyek azonosításával, csomagjuk és/vagy gépjárművek átvizsgálásával, a kereskedelmi egységek (üzletek, elárusító helyek) biztosítását, őrzését és a helyszínen tartózkodó személyek védelmét végezni. Az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközök, rendszerek kezelésével létesítményt, kereskedelmi vagy logisztikai létesítményeket, magánlakásokat őrizni, a megbízó utasításai szerint az őrzött létesítmény helyiségeinek kulcsait kezelni. Belső és közterületi járőrszolgálatot, őrzési, létesítmény védelmi feladatot ellátni, helyszín ellenőrzést végezni riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként. Pénz- és értékszállítást végezni, szállítmányt kísérni. Az adat és titokvédelemre vonatkozó szabályok betartásával kommunikálni. A feladatkörében megtett intézkedésekről az alá-fölé rendeltségi viszonyok figyelembevételével írásbeli jelentést készíteni vagy szóban jelenteni a szervezeti előírások szerint. Szolgálati feladatainak ellátása során szükség szerint tájékoztatni a vele érintkezésbe lépő vagy intézkedés alá vont személyeket az általa bevezetett intézkedés indokairól, felhatalmazásáról, az intézkedésével kapcsolatosan benyújtható panasz rendezéséről.

Mennyi ideig tart a Személy- és vagyonőr képzés?

A képzés hossza 200* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.