Gumiabroncs javító és termékkiegyensúlyozó

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Kinek érdemes a Gumiabroncs javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítésen részt venni?

A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek és a szakképesítéssel betölthető munkakörökben kívánnak elhelyezkedni.

Mi a célja a Gumiabroncs javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítésnek?

A Gumiabroncs- javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés betölthető munkakörökhöz, fogalkozásokhoz szükséges ismeretek és kompetenciák elsajátítása, továbbá a résztvevők felkészítése a Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés megszerzésére irányuló független akkreditált képesítő vizsgára, melynek sikeres teljesítése esetén Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó államilag elismert képesítő bizonyítványt kapnak.

Mennyi ideig tart a Gumiabroncs javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés?

500 óra

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.
A szakmai/képesítő vizsga
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.