Vízügyi gépész

Kinek érdemes Vízügyi gépész képzésen részt vennie?

Azoknak érdemes a Vízügyi gépész tanfolyamon részt venniük, akik szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag a vízügyi gépész a vízgazdálkodás területén alkalmazott hordozható és telepített szivattyúk, szivattyútelepek, továbbá duzzasztóművek és vízkormányzó műtárgyak üzemeltetési feladatait, valamint a karbantartással kapcsolatos tevékenységeket kell ellátnia. Káreseménnyel érintett területeken mentesítési feladatokat kell végeznie. A gépész hordozható szivattyúkat szakszerűen kell telepítenie, üzembe helyeznie, üzemeltetnie.

Mi a célja a Vízügyi gépész képzésnek?

A Vízügyi gépész képzés célja, hogy a tanfolyamon résztvevők megtanulják megfelelő módon felmérni a veszélyeztetett területeket, kiszámolni a vízmennyiségeket, meghatározni a mértékegységeket, megtervezni a szivattyúzási feladatot, és meghatározni a feladathoz kapcsolódó gépszükségletet, a rendelkezésre bocsátott műszaki ábrázolások, rajzok alapján gépet ellenőrizni, karbantartást végezni, kiválasztani az üzemeléshez optimális villamos hajtástípust és transzformátort. Összeszerelni a hajtógépeket és a szivattyúkat összekapcsoló közlőműveket, összeszerelés után működtetni az összeépített rendszert, a belsőégésű motorok típusainak és teljesítményeinek ismeretében kiválasztani a szivattyúzási feladathoz optimális motortípust, üzembe helyezni a belsőégésű motorokat, majd az igénybevételnek megfelelően üzemeltetni, meghatározni a szivattyúk telepítésének helyét, majd telepíti a szivattyút és a körülményeknek megfelelő hajtóegységet, beállítani a szivattyúk vezérlését a szükséges igénybevételnek megfelelően. Az üzemelés során módosítani a beállításokon, kiválasztani és összeállítani a szivattyúzáshoz szükséges csőhálózatokat, beépíteni a szerelvényeket, elhelyezni a tömítéseket, üzemeltetni a mobil, illetve telepített szivattyúkat, dokumentálni a működtetés adatait a rendszeresített gépüzemnaplóban, elvégezni a szivattyúk és hajtóegységeik karbantartási feladatait, kiszerelni a csereciklus szerint előírt alkatrészeket, diagnosztizálni a működtetés során előforduló hibákat, elhárítani a kisebb, helyszínen javítható hibákat, meghatározni, majd összeállítani a vízkivételhez szükséges rendszert (szivattyú, csővezetékek, szerelvények), majd üzemeltetni azt. Összeállítani, majd telepíteni az öntözéshez szükséges eszközöket, üzemeltetni a duzzasztóművek gépészeti egységeit. Beállítani a vízkormányzó rendszereket és szükség esetén finomítani rajtuk, beosztott munkatársait felkészíteni a szivattyúkra és meghajtó egységeire vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírások betartására. Alkalmazni a baleset esetére érvényes teendőket, elvégezni a sérülések helyszíni ellátását, valamint elkészíteni a munkatársait a tevékenységükre vonatkozó környezetvédelmi előírások, szabályok betartására, ügyelni a környezet tisztaságára és megőrizni a védett természeti értékeket.

Mennyi ideig tart a Vízügyi gépész képzés?

A képzés hossza 200* óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.