Villamos biztonsági felülvizsgáló továbbképzés a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet előírásai szerint

Kiknek érdemes Villamos biztonsági felülvizsgáló továbbképzésen részt vennie?

Azoknak érdemes a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet előírásai szerint Villamos biztonsági felülvizsgáló továbbképzésen részt venniük, akik szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag feladataik közé tartozik épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

Mi a célja a Villamos biztonsági felülvizsgáló továbbképzésnek?

A Villamos biztonsági felülvizsgáló továbbképzés célja, hogy a képzésben részt vevő megtanulja a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzését, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálatát, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

Mennyi ideig tart a Villamos biztonsági felülvizsgáló továbbképzés?

A képzés hossza 8 óra.

Mik a jelentkezés feltételei?

A továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte.
A továbbképzés 5 évenként kötelező.

A képzés tanúsítása

A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a képzéstől függetlenül szervezett vizsga, melyet a Hatóság által kijelölt szervezetek teljesíthetnek.
Igényelhető-e felnőttképzési hitel a képzéshez?
Nem.