Villámvédelmi felülvizsgáló

Kinek érdemes Villámvédelmi felülvizsgáló képzésen részt vennie?

Azoknak kell a Villámvédelmi felülvizsgáló tanfolyamon részt venniük, akik szeretnék, vagy akiknek munkájukból kifolyólag az épületek, építmények (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését kell elvégezni és az ellenőrzés eredményét dokumentálni.

Mi a célja a Villámvédelmi felülvizsgáló képzésnek?

A Villámvédelmi felülvizsgáló képzés célja felkészíteni a szakmai képzésben résztvevőket az épületek, építmények (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzésére és az ellenőrzés eredményének dokumentálására.
A Villámvédelmi felülvizsgáló tanfolyamon részt vevő képessé válik továbbá épületek, építmények (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmi berendezéseinek szabvány szerinti kialakításának, szemrevételezéses és műszeres ellenőrzésére, épületek, építmények (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzési eredményének dokumentálására, villámvédelmi tervet, dokumentációt értelmezni, villamos, méréseket végezni (földelési ellenállás-méréssel ellenőrzi a földelések megfelelőségét; ellenőrizni a lépés és érintési feszültség elleni védelmet; szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megmérni; folytonosság mérést, földelési hurokellenállás mérést végezni), villamos és mechanikai kötéseket vizsgálni, javítani. Felülvizsgálati, jegyzőkönyvet, minősítőiratot készíteni.

Mennyi ideig tart a Villámvédelmi felülvizsgáló képzés?

A Villámvédelmi felülvizsgáló tanfolyam 100* óra alatt végezhető el.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Egészségügyi alkalmassági.
Szakmai előképzettség:
  • Villanyszerelő a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján, 625 számú Villanyszerelő, 503 számú Villanyszerelő, 505 számú Villanyszerelő leágazásai, 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 505-2 Épületvillamossági szerelő, 505-3 Vasútvillamossági szerelő, 505-4 Villamoshálózat-szerelő, 506 számú Általános Villanyszerelő, valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendelete alapján,
  • 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő, 07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő, 33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő, 33 5216 03 számú Villanyszerelő,
  • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 34 522 04 Villanyszerelő
  • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 4 0713 04 07 számú Villanyszerelő
  • Technikus: a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján, Villamosenergia-ipari technikus, Épületvillamossági technikus, Villamosgép és berendezési technikus, Erősáramú gép és készülék gyártó technikus valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus, 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus, 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus
  • Mérnök: Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: villamos művek, villamos gépek, villamos energetika, épületvillamosítás, Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.
  • Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből: a) Elosztó berendezések és védelmek, b) Energetikai villamos készülékek és berendezése, c) Épületenergetika, d) Épületinformatika, e) Kapcsolástechnika, f) Nagyfeszültségű technika és berendezések, g) Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése, h) Smart Grid laboratórium, i) Szigeteléstechnika, j) Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése, k) Szigetelési rendszerek laboratórium, l) Túláramvédelem, m) Védelmek és automatikák, n) Villamos berendezések és szigetelések, o) Villamos művek, p) Villamosenergia-átvitel, q) Villamos energetika, r) Villamosenergia-ellátás, s) Villamos gépek és alkalmazások, t) Villamos energia kisfeszültségű készülékei, u) Villamos kapcsolókészülékek, v) Villamos készülékek, w) Villámvédelem, x) Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása.
  • Áramütés elleni védelem
  • Villamos berendezések
  • Villamos szigetelések és kisülések
Szakmai gyakorlat:
A szakmai előképzettségként meghatározott valamely képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.