DEKRA Technology & Services

Történetünk

Vállalatunk története egy vízióval kezdődött: globális IT-szolgáltatást és harmonizált infrastruktúrát kellett létrehoznunk az egész szervezetünkben. 2020-ban Tobias Steiniget nevezték ki a "Global Infrastructure & Operations" szervezeti egység vezetőjévé, azzal a feladattal, hogy összeállítson egy olyan csapatot, amely képes ezt az elképzelést valóra váltani. Ennek az ambiciózus projektnek a központi helyszínéül Budapestet választották.
Tobias helyettesével, Maximilian Bauknecht-tel karöltve nekilátott, karöltve nekilátott, hogy a legtehetségesebb egyéneket toborozza a DEKRA munkatársainak legújabb generációjához. Mivel akkoriban még nem volt hivatalos irodánk, az első interjúkra a Nemzeti Hotelben került sor. 2020. szeptember 1-jén megalakult az "IT Nearshore Center", ami hivatalosan is útnak indította a vállalatot mind a hét szakemberből álló csapattal, bérelt irodahelyiségekben.
Csapatunk mindössze két év alatt exponenciális növekedést írt le, és csupán egy koncepcióból gyorsan bővülő vállalattá vált. Büszkék vagyunk arra, hogy anyavállalatunk globális IT-infrastruktúrájának egyik sarokköve vagyunk, több mint 140 szakembert foglalkoztatva. Ennek a figyelemre méltó növekedésnek eredményeképpen már saját, modern irodahelyiségben végezzünk munkánkat: egy tágas, 1600 m2-es multifunkcionális területen.
Ahogy vállalatunk fejlődött, tevékenységi körünk az informatikán túl is bővült. Az általunk ellátott feladatok egyre változatosabbá váltak, ami tükrözi rugalmasságunkat és a szervezet igényeihez való alkalmazkodásunkat. 2023. július 1-jétől pedig egy új fejezetet kezdtünk: DEKRA Technology & Services néven már egy önálló jogi entitásként végezzük változatos tevékenységeinket.
A jövőre nézve célunk, hogy példaképek legyünk a DEKRA szervezetén belül és kívül egyaránt. Szakértelmünkkel és elkötelezettségünkkel arra törekszünk, hogy megerősítsük a vállalaton belüli IT-innovációk mozgatórugójaként betöltött pozíciónkat. A határok folyamatos feszegetésével és új szabványok felállításával arra törekszünk, hogy másokat is inspiráljunk, és maradandó hatást gyakoroljunk a technológia világára.

Irodánk

Irodánk a Budapest One Business Parkban található a XI. kerületben, közvetlenül Kelenföldi vasút- és metróállomásnál.
1112 Budapest, Boldizsár utca 2.
Budapest One Business Park - D épület, 8. emelet
English

Our Story

Our company's history began with a visionary idea: to establish a global IT framework and harmonized infrastructure across our entire organization. In 2020, Tobias Steinig was appointed as the Head of Global Infrastructure & Operations, with the mission of assembling a team capable of turning this idea into reality. Budapest was chosen as the central location for this ambitious project.
Tobias, accompanied by his deputy, Maximilian Bauknecht, set out to recruit the most talented individuals from the newest generation of DEKRA employees. Since there was no official office at that time, the initial interviews took place at Hotel Nemzeti. On September 1st, 2020, the "IT Nearshore Center" was established, marking the official beginning of our journey. The center initially comprised a team of 7 professionals working from rented offices.
In just two years, our team has experienced exponential growth, transforming from a concept into a rapidly expanding company. Today, we are proud to be a cornerstone of our parent company's global IT infrastructure, with a workforce of over 140 experts. To accommodate this remarkable growth, we have secured our own and modern office space, a spacious 1600 m2 area.
As our company evolved, our scope of activities expanded beyond IT. The functions we perform became more diverse, reflecting our ability to adapt and respond to the needs of our organization. Starting from July 1st, 2023, we have embarked on a new chapter as a separate legal entity, officially known as DEKRA Technology & Services.
Looking ahead to the future, we aim to be role models both within and outside the DEKRA organization. Through our expertise and dedication, we strive to strengthen our position as the driving force behind IT innovations within the company. By continuously pushing boundaries and setting new standards, we aspire to inspire others and make a lasting impact in the world of technology.
As DEKRA Technology & Services, we are excited to continue our journey, building on our strong foundation and embracing the opportunities that lie ahead.

Office Location

You can find our office in the Budapest One Business Park in the XI. district right at Kelenföld train- and metro stations.
1112 Budapest, Boldizsár u. 2.
Budapest One Business Park - Building D, 8th floor

Contact us

Please fill the form.