Kazánkezelő (max. 12 t/h )

Kinek érdemes Kazánkezelő (max 12 t/h) képzésen részt vennie?

Azoknak kell a Kazánkezelő (max 12 t/h) tanfolyamon részt venniük, akik szeretnének, vagy akiknek munkájukból kifolyólag a legfeljebb 12 t/h tömegáramú, 7200 kW teljesítményt meg nem haladó ipari kazánokat, valamint a kapcsolódó technológiát kell szakszerű kezelniük, szakszerűen kell elvégezniük a karbantartási feladatokat, gazdaságosan és biztonságosan kell üzemeltetniük azokat, valamint dokumentálniuk kell az eseményeket.

Mi a célja a Kazánkezelő (max 12 t/h) képzésnek?

A Kazán kezelő képzés célja, hogy a résztvevő megtanulja továbbá használni az általa működtetett kazánok kezelési, karbantartási utasítását, olvasni és értelmezni a berendezések kapcsolási rajzát, működési vázlatát, azonosítani a meleg és forró vizes, valamint gőzkazánok jellemző szerkezeti elemeit, az adattábla alapján azonosítani a készülék jellemző tulajdonságait, típusát, felhasználását, felsorolni és megnevezni a kazán fontosabb szerelvényeit, megvizsgálni a rendelkezésére álló gyorstesztekkel a kazántápvíz keménységét, megfelelőségét, ellenőrizni a fűtőanyag minőségét meghatározó műszereket, vezetni az üzemi naplót, informatikai eszközök (pl. internetes adatbázis) segítségével ellenőrizni és azonosítani a használt anyagok műszaki vagy minőségi jellemzőit, elvégezni a gépek napi karbantartásának feladatait, ellenőrizni a csövek, csőszerelvények, flexibilis csatlakozók működését, tömítését, az üzemeltetői feladatkörébe tartozó jogosultsággal intézkedni a hibaelhárítás, javítás vagy alkatrész csere végrehajtásáról, ellenőrizni a ventilátorok, szabályozó eszközök, valamint a tüzelőberendezés és kapcsolódó rendszerének műszaki állapotát, működőképességét, felmérni, ellenőrizni a működtetés reteszfeltételeinek teljesülését, a biztonságos üzembe helyezés megvalósíthatóságát, feszültség alá helyezni az üzemi rendszereket, ellenőrizni a tüzelőberendezések szabályozó műszereit és készülékeit, leolvasni, értelmezni és kiértékelni kazán műszereit (kiemelten a nyomás-, hőmérséklet és mennyiség mérő eszközöket), elvégezni az adatok rögzítését, naplózását az üzemben használt számítógépes adatbázisba vagy táblázatba, használni a központi vezérlésű kazánrendszereknél az irányítópanel kezelő felületét, ellenőrizni és beállítani a működtetési lépéseket, felmérni és értékelni a kijelző műszerek információit, ellenőrizni, és a hatáskörébe tartozó jogosultsággal beállítani a szabályozott kazánoknál a szabályozó rendszert működtető elektromos vagy pneumatikus segédenergia állapotát, műszaki értékeit, vészhelyzet vagy tervezett leállítás esetén biztonságosan leállítani a berendezéseket, megszüntetni a fűtőanyag ellátást, áramtalanítani, működtetni a biztonsági rendszereket, felügyelni a tüzelőanyag tároló központi tűzvédelmi rendszerét, eszközeit, berendezéseit, ellenőrizni az üzemben található tűzoltó eszközök használhatóságát, műszaki állapotát, felügyelni az üzemcsarnok, kazánház stb. vészszellőztető rendszerét, ellenőrizni és használni a gázkoncentráció mérő, vészriasztó eszközöket, kezelni az előírásoknak megfelelően a kazán működése során keletkező veszélyes hulladékokat, gondoskodni, illetve intézkedni az elszállításukról, valamint kiválasztani és használni az adott munkafolyamathoz szükséges védőeszközöket.

Mennyi ideig tart a Kazánkezelő (max.12 t/h) képzés?

A kazánkezelő tanfolyam 200* óra alatt végezhető el.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.