Rezgésdiagnosztikai alapok

Kinek érdemes a rezgésdiagnosztikai alapok képzésen részt venni?

Azon szakemberek, akik a munkakör betöltéséhez vagy kapcsolt munkakör vállalásához, a programban leírt szakmai ismeretekel bővíteni kívánják tudásukat.

Mi a célja a képzésnek?

Megismertetni a résztvevőkkel a rezgésméréssel kapcsolatos alapfogalmakat, részletesen taglalja a mérések végrehajtásakor feltétlenül betartandó szabályokat, figyelmeztet a buktatókra. Tájékoztatást nyújt az egyszerű kéziműszerrel mért rezgésadatok szakszerű kiértékelésétől a rezgésspektumok professzionális elemzéséig. Részletesen tárgyalja a leggyakoribb hibák jelentkezésének rezgésjellemzőit, alaposan körüljárja többek között a csapágyhiba detektálást, a villanymotorok hibáit, a kiegyensúlyozást, valamint a tengelyvonal-beállítást.

Mennyi ideig tart a képzés?

18 óra

Mik a jelentkezés feltételei?

Betöltött 18. év
Számítógép, internet

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.