Dinamikus egyensúlyozás elmélete és gyakorlata

Kinek érdemes a DInamikus egyensúlyozás elmélete és gyakorlata képzésen részt venni?

Azon szakemberek, akik a munkakör betöltéséhez vagy kapcsolt munkakör vállalásához, a programban leírt szakmai ismeretekkel bővíteni akarják.

Mi a célja a képzésnek?

Megismertetni a résztvevőkkel a dinamikus egyensúlyozás elméletét. A tanfolyam anyaga részletesen taglalja a kiegyensúlyozáshoz (is) szorosan kapcsolódó fázisszög fogalmát, ismerteti az egy- és a kétsíkú egyensúlyozás vektoriális megoldását. Az oktatás során külön kitér a helyszíni és az egyensúlyozó padon végzett egyensúlyozásokra. Megismerteti a kiegyensúlyozatlanság minősítéséhez elengedhetetlenül fontos maradó kiegyensúlyozás fogalmával, kiszámításának módjával.

Mennyi ideig tart a képzés?

7 óra

Mik a jelentkezés feltételei?

Betöltött 18. év
Számítógép, internet

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.