Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyam I.

Mi a képzés célja?

A robbanásvédelem irányításához és tervezéséhez szorosan kapcsolódó ismeretanyag elsajátítása, valamint a robbanásvédelemhez tartozó szakirányú tervezési követelmények ismertetése.

Milyen képességekre tesznek szert azok, akik elvégzik a Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyam I. tanfolyamot?

Ha elvégzi Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyam I. tanfolyamunkat, megismeri a tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki ajánlások előírásait a robbanásvédelem személyi és tárgyi feltételeit a robbanásvédelem dokumentációs rendszerét, a dokumentációk tartalmi követelményeit a veszélyes munkavégzés feltételeit, veszélyes munkavégzési engedélyeket, valamint kompetenciáit (szakmai ismeret, készség, attitűd) aktualizálja, frissíti tudását.

Mik a jelentkezés feltételei?

Villamos-, gépész, vagy vegyész szakképzettség.
Szaktervezők esetében az adott területen érvényes szaktervezői jogosultság (gépész, villamos, vegyész, építési, tűzvédelmi, munkavédelmi, villámvédelmi).

Mennyi ideig tart a képzés?

Elméleti órák száma: 40/80 óra.

A képzés tanúsítása

A képzés teljesítéséről „IGAZOLÁS” kerül kiállításra, a képzés sikeres elvégzését követően.