Vámügyintéző

Kinek érdemes a Vámügyintéző képzésen részt venni?

Azon képzés iránt érdeklődő személyek, akik érettségivel és a programban előírt szakmai előképzettséggel rendelkeznek és tovább szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni munkaerőpiaci versenyképességüket.

Mi a célja a Vámügyintéző képzésnek?

A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. Olyan naprakész, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek: az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) rendszeres és rutinjellegű használatára, ismeri a vámok, vámjellegű kereskedelempolitikai intézkedések, és tarifás vámkedvezmények rendszerét, illetve ezekhez kapcsolódóan az áruk származására vonatkozó szabályokat.

Mennyi ideig tart a Vámügyintéző képzés?

420 óra

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi.
Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens.
Pénzügyi-számviteli ügyintéző.
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző.

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.