Jövedéki ügyintéző

Kinek érdemes a Jövedéki ügyintéző szakképesítésen részt venni?

A képzés elérhető minden olyan egyén számára is, akik belépési feltételeknek megfelel és a képzéssel elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé.
Vezetői döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és / vagy a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró személyek.

Mi a célja a Jövedéki ügyintéző szakképesítésnek?

A jövedéki eljérésokban a jövedéki előállító ás annak előállítására alkalmas a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényben meghatározott terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, az azt forgalmazó, külföldről beszerző (beszállító), külföldre értékesítő jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet és a természetes személy nevében- a jövedéki adótörvényben meghatározott esetekben- jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező járhat el. A jövedéki ügyintéző érdemileg elvégzi a kereskedelmi ügyletek realizálásának folyamatában felmerülő ügyeket és biztosítja az ügyfelek által végzett tevékenységek jogszerűségét és szakszerűségét.
A szakképesítéssel rendelkező:
  • közreműködik a kereskedelmi ügyletek megkötésénél, megadja az ügyletekhet kapcsolódó jövedéki információkat,
  • intézkedik a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt, illetőleg közreműködik a jogaszabályok által meghatározott kötelezettségek és jogok érvényesítésében
  • ellátja az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat
  • gondoskodik az okmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a szükséges egyéb feltételek biztosításáról
  • figyelemmel kíséri, szükség szerint intézkedik a határidős ügyek tekintetében, -felülvizsgálja, intézi az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket
  • közreműködik az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél.

Mennyi ideig tart a Jövedéki ügyintéző szakképesítés?

350 óra

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi
Több féle előzetes képzettség is elfogadott. Érdeklődjön szakembereinknél a további információkért.

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
  • a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
  • hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
  • a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.