Nagyfeszültségű vizsgálatok

A Nagyfeszültségű Laboratórium két beltéri és egy szabadtéri vizsgálóhelyiséggel rendelkezik. A laboratórium beltéri nagycsarnokának mérete 38,5 m x 20 m x 17,5 m (daruzható 13,5 m), kiscsarnokának mérete 17 m x 10 m x 10 m. A laboratórium két részre osztható szabadterének mérete 65 m x 50 m és 45 m x 35 m. A laboratórium két, állandó helyre telepített ipari frekvenciájú, és két, állandó helyre telepített impulzusfeszültségű vagy egyenfeszültségű feszültségforrással, ezenkívül több különböző paraméterű mobil feszültségforrással, valamint a szükséges mérő és kiegészítő rendszerekkel rendelkezik.
A próbatárgyak beszállítására a laboratórium megfelelő úthálózattal és belső vasúti vágánnyal rendelkezik. A próbatárgyak emelésére egy 400 kN és hat db 5 kN teherbírású daru szolgál.
A villamos energiaátviteli hálózatokon előforduló berendezések, szigetelők, szigetelőláncok és kábelszerelvények villamos szilárdsági vizsgálatait és részleges kisülés mérését a Nagyfeszültségű Osztály beltéri és kültéri laboratóriumaiban végezzük.
Főbb műszaki paraméterek
Paraméterek 
Ipari frekvenciájú feszültség (1 A állandó áram)
- egyfázisú kapcsolásban
- háromfázisú kapcsolásban

1500 kVeff
500 kVeff
Egyenfeszültség (100 mA)200 kVdc
Lökőfeszültség ( 0,5-5 / 10-100 µs) 3600 kVcs
Kapcsolási hullám ( 250 / 2500 µs ) 2800 kVcs
Lineáris növekvő feszültséghullám~3000 kVcs/µs
Szuperponált feszültségek:
- 50 Hz-es feszültségre szuperponált lökőfeszültség
- 50 Hz-es feszültségre szuperponált kapcsolási feszültség
- 50 Hz-es feszültségre szuperponált 50 Hz-es feszültség

1000 kVeff+3600 kVcs
1000 kVeff +2600 kVcs
700 kVeff +360 kVeff
1 MVA-es háromfázisú szinkron generátor1000 Veff, 1000 A
Szabályozható frekvenciájú háromfázisú generátor100 Hz, 1500 Veff, 20 A
Részleges kisülések és rádiózavar feszültség vizsgálatokra alkalmas egyfázisú transzformátor (500 mA)700 kVeff, 3 pC
Árnyékolt vizsgálóhely / Faraday kamra (5 m x 5 m x4 m) részleges kisülések vizsgálatához60 kVeff, 1 pC
Az ipari frekvenciájú feszültségek mérésére feszültségváltókat és feszültségosztókat használunk. A lökő- és kapcsolási hullámú feszültségeket digitális tranziens rekorderrel mérjük.

Rádiózavar és koronafeszültség vizsgálatok

A villamos energiaátviteli hálózatokon előforduló berendezések, szigetelők, szigetelőláncok rádiózavar és koronafeszültség vizsgálatait a Nagyfeszültségű Osztály beltéri laboratóriumában végezzük. A korona begyújtási és kialvási feszültségek detektálására látcsövet, fényképezőgépet, fénysokszorozó kamerát, illetve speciális UV kamerát használunk, amely nappali fényviszonyok mellett – így akár hálózatokon diagnosztizálásra - is használható. A beltéri laboratórium mérete 38,5 m x 20 m x 17,5 m (daruzható 13,5 m).

Főbb műszaki paraméterek:

Részleges kisülések és rádiózavar feszültség vizsgálatokra alkalmas egyfázisú transzformátor (500 mA) 700 kVeff, 3 pC

English

The High Voltage Laboratory has two indoor test halls and an outdoor test area. The dimensions of the larger indoor test hall are L38.5 m × W20 m × H17.5 m (craning up to 13.5 m), and the smaller room is L17 m × W10 m × H10 m. The outdoor test area can be divided in two parts with dimensions of 65 m × 50 m and 45 m × 35 m. The laboratory has two permanent located power frequency and two permanent located impulse or D.C. voltage transformers. Furthermore, additional high-voltage sources with different parameters and necessary measurement and auxiliary devices are available. Movement of the test objects in our site can be performed on our roads or railway. For lifting goods or test specimens one crane with capacity of 400 kN and six with 5 kN are accessible in the laboratory.
The dielectric tests and partial discharge measurements on equipments, insulator and insulator sets and cable accessories for the overhead lines and substations are performed in the indoor and outdoor laboratories of the High-Voltage Department.
Main technical parameters
Parameters: 
Power-frequency voltage (Continuous current: 1 A)
- single-phase circuit
- three-phase circuit

1500 kVrms
500 kVrms
Direct voltage (100 mA) 200 kVdc
Lightning impulse voltage ( 0,5-5 / 10-100 µs) 3600 kVpeak
Switching impulse voltage ( 250 / 2500 µs ) 2800 kVpeak
Steep front wave voltage~3000 kVpeak/µs
Superimposed single-phase voltages:
- Power-frequency voltage + lightning impulse voltage
- Power-frequency voltage + switching impulse voltage
- Power-frequency voltage + power-frequency voltage

1000 kVrms + 3600 kVpeak
1000 kVrms + 2600 kVpeak
700 kVrms + 360 kVrms
Three-phase synchronizing generator (1 MVA)1000 Vrms, 1000 A
Three-phase generator with adjustable frequency100 Hz, 1500 Vrms, 20 A
Single-phase transformer for RIV and partial discharge tests(500mA) 700 kVrms, 3 pC
Faraday cage (5m x 5m x 4m) for partial discharge test60 kVrms 1 pC

RIV and corona test

The radio interference voltage (RIV) and corona extinction-inception voltage measurements on equipments, insulator and insulator sets for the overhead lines and substations are performed in the indoor laboratory of the High-Voltage Department. For determination of visible corona we use binocular, camera, image intensifier equipment with light amplification 50000 in darkened laboratory, and a daycore UV camera with which we can detect the corona also in daylight, therefore it can be used in the overhead line for diagnostic. The dimension of the indoor laboratory is L38.5 m × W20 m × H17.5 m (craning up to 13.5 m).

Main technical parameters:

Single-phase transformer for RIV and partial discharge tests (500 mA) 700 kVrms, 3 pC