Készüljön fel időben, hogy megfeleljen az új kiberbiztonsági előírásoknak!

NIS2: Az EU Egységes Kiberbiztonsági Szabályozása

2024. jún. 13.
A NIS2 (Network and Information Security Directive 2) irányelv az Európai Unió legújabb lépése a kiberbiztonság növelésének érdekében. Az irányelv egységes szabályokat határoz meg, amelyeket a tagállamoknak kell követniük, különös tekintettel a kiemelt ágazatokra. Magyarországon a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) felelős az irányelv végrehajtásának felügyeletéért, a 2023. évi XXIII Kibertan. törvény által létrehozott kiberbiztonsági tanúsítási rendszer keretében. A törvény várhatóan 2024. október 18-ig lép hatályba.

Mely ágazatokra vonatkozik a NIS2 irányelv?

A NIS2 irányelv két fő kategóriába sorolja az ágazatokat: kiemelten kockázatos és kockázatos ágazatok.
Kiemelten kockázatos ágazatok:
 • Energetika
 • Közlekedés
 • Egészségügy
 • Ivóvíz és szennyvíz
 • Hírközlési szolgáltatások
 • Digitális infrastruktúra
 • Kihelyezett IKT szolgáltatások
 • Űralapú szolgáltatások
Kockázatos ágazatok:
 • Postai és futárszolgálatok
 • Élelmiszer előállítása, feldolgozása és forgalmazása
 • Hulladékgazdálkodás
 • Vegyszerek előállítása és forgalmazása
 • Gyártás
 • Digitális szolgáltatók
 • Kutatás

Az érintett ágazatokon belül kikre vonatkozik a NIS2?

A NIS2 irányelv azon vállalatokra vonatkozik, amelyek:
 • nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük meghaladja a 10 millió eurót, vagy
 • 50 főnél több alkalmazottal rendelkeznek.
Fontos megjegyezni, hogy a NIS2 irányelv hatálya alá tartozó vállalkozások csak olyan cégekkel tarthatnak fenn üzleti kapcsolatot, amelyek szintén megfelelnek a NIS2 követelményeinek.

Felügyeleti hatóságok

A NIS2 irányelv végrehajtását két fő hatóság felügyeli:
 • Piaci szektorban: Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH)
 • Állami szektorban: Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI)

Határidők

A NIS2 irányelv végrehajtásának fontos határidői:
 • 2024.06.30: Önazonosítás/Nyilvántartásba vétel
 • 2024.10.18: Védelmi intézkedések alkalmazása és felügyeleti díj befizetése
 • 2024.12.31: Szerződéskötés az auditorral
 • 2025.12.31: Első kiberbiztonsági audit lefolytatása

A NIS2 irányelv által elvárt kiberbiztonsági intézkedések

A NIS2 irányelv célja, hogy javítsa az EU-ban az információs rendszerek és hálózatok ellenálló képességét és biztonságát. Az irányelv számos kiberbiztonsági intézkedést követel meg:
1. Kockázatkezelés és biztonsági intézkedések:
 • Rendszeres kockázatelemzés és megfelelő biztonsági intézkedések bevezetése.
 • Hozzáférés-ellenőrzés, adatvédelem, sérülékenységek kezelése, hálózatok biztonságának fenntartása.
2. Incidenskezelés:
 • Incidenskezelési tervek kidolgozása, amelyek részletesen tartalmazzák az incidensek azonosítására, kezelésére és jelentésére vonatkozó eljárásokat.
 • Gyors és hatékony válaszlépések az incidensek súlyosságának megfelelően.
3. Jelentéstétel:
 • Jelentős incidensekről értesíteni kell a nemzeti illetékes hatóságokat.
 • Az incidensjelentéseknek tartalmazniuk kell a releváns részleteket, beleértve az incidens hatását és a megtett válaszlépéseket.
4. Együttműködés és információmegosztás:
 • Szervezetek közötti együttműködés és releváns kiberbiztonsági információk megosztása.
 • Közös fenyegetés- és sérülékenységkezelés.
5. Képzés és tudatosság:
 • Kiberbiztonsági képzések biztosítása a munkavállalók számára, hogy tisztában legyenek a releváns kockázatokkal és eljárásokkal.
 • Rendszeres oktatási programok és gyakorlatok szervezése.
6. Biztonsági architektúra és hálózati biztonság:
 • Megfelelő biztonsági architektúra bevezetése és karbantartása, beleértve a hálózatok szegmentálását és tűzfalak használatát.
 • Rendszeres eszköz- és rendszerfrissítések és javítások.
7. Üzletmenet-folytonosság és válságkezelés:
 • Üzletmenet-folytonossági tervek kidolgozása, amelyek biztosítják a szolgáltatások folyamatosságát incidens esetén.
 • Válságkezelési tervek, amelyek tartalmazzák a katasztrófa utáni helyreállítási eljárásokat.

Zárszó

A NIS2 irányelv célja, hogy az EU-ban működő szervezetek hatékonyabban tudják kezelni a kiberfenyegetéseket, és biztosítsák az információs rendszereik és hálózataik biztonságát. Az irányelv betartása nemcsak jogi kötelezettség, hanem hosszú távon is előnyös, mivel növeli a szervezetek ellenálló képességét és biztonságát a kibertérben.