Munkavédelmi képviselő alapképzés

A képzés célja:

A képzési követelmények meghatározásának célja, hogy a munkavédelmi képviselő az alapképzésen azokat a tudáselemeket, ismereteket szerezze meg, amelyek birtokában képes ellátni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő érdekképviseleti tevékenységeket.

A képzés elvégzésével ellátható tevékenység:

A munkavédelmi képviselő az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket képviseli. A munkavédelmi képviselő meggőződik a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedésel végrehajtásáról; a munkavállalónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

A képzés megkezdéséhez szükséges feltételek:

Nincs iskolai vagy szakmai előképzettséghez kötve.

Képzési idő:

16 óra

A képzés elvégzésének igazolása:

A képzés elvégzésének nem feltétele a számonkérés.
A felnőttképző az Fktv. 13/B paragrafus (1) bekezdése szerinti tanusítványt állít ki.