Pálinkakészítő képzés

Pálinkakészítő képzés

Kinek érdemes a Pálinkakészítő képzésen részt venni?

Azok a személyek, akik a végzettséggel betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni és megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek.

Mi a célja a Pálinkakészítő képzésnek?

Olyan szakemberek képzések, akik jártassá válnak a pálinkaelőállításban és a hozzá kapcsolódó szakmai technológiák alkalmazásában. A pálinkakészítő elvégzi a cefrekészítést, erjesztést, a kierjedt cefre kezelését, lepárlását. Jártas a nyers párlat kezelésében, érlelésében. Az elkészült pálinkát, - gyümőlcs-vagy borpárlatot - a piaci igényeknek megfelelő formában palackozza. Képes hatékonyan és gazdaságosan kezelni és működtetni pálinkafőzési műveletekhez tartozó gépeket és berendezéseket. A szaktechnológia során szükséges laboratóriumi alapvizsgálatokat elvégzi, méréseinek eredményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket a mérési eredményei alapján megtervezi, végrehajtja. Ismeri és alkalmazza a jövedéki termék, adózásra, elszámolásra vonatkozó hatályos jogszabályokat, rendelkezéseket. Szakmai alapismeretei alapján pálinkakóstolót, -bemutatót tart. Munkája során a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka- és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával, a jó gyártási gyakorlat (GMP) szemléletével végzi.

Mennyi ideig tart a Pálinkakészítő képzés?

300 óra

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
Egyéb feltételek: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes korlátozás nélküli vezetői engedély (T vagy C+E vagy C1+E kategória)
A szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja le. A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes laírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.