Böngészője elavult

A rendszer már nem támogatja az Internet Explorer böngészőt. A jobb böngészési élmény érdekében váltson másik böngészőre.

Mezőgazdasági munkát, saját gazdaság indítását és földterület vásárlását tervezőknek nyújt segítséget a DEKRA Akademie képzése

Új pályán az aranykalászos gazda képzés

3. okt. 2022

DEKRA_Golden_ear_farmer

  • Közel ezerkétszázan végeztek az elmúlt két évben a DEKRA Akademie szervezésében országszerte indított aranykalászos gazda képzéseken.
  • Hazánk legnagyobb felnőttképzési vállalata az idei évben az OKJ rend-szert érintő változások ellenére is az elmúlt évi létszámokhoz hasonló vo-lumenre számít. Ezév augusztusáig mintegy 400 résztvevő jelentkezett.
  • 2009 óta egyébként több mint 7 ezren szereztek aranykalászos gazda bi-zonyítványt a cég képzésein keresztül.

2009 óta egyébként több mint 7 ezren szereztek aranykalászos gazda bi-zonyítványt a cég képzésein keresztül.

„Az agrárium a hazai gazdaság stratégiai fontosságú eleme: az ágazat kibocsátá-sa 2021-ben elérte a 3378 milliárd forintot, benne több 202 ezer embernek biztosí-tanak megélhetést a vállalkozások. Ennek ellenére a szektorban több területen is folyamatosan komoly munkaerő-hiány tapasztalható, amelyet képzésekkel és átképzésekkel lehet enyhíteni” – hangsúlyozta Tornyi Lajos, a DEKRA Akademie értékesítési igazgatója.

Ilyen mezőgazdasági alapképzés az aranykalászos gazda, amely egyrészt lehe-tőséget teremt arra, hogy a képzés sikeres elvégzése után mezőgazdasági mun-kát végezhessen, másrészt azok számára fontos, akik saját gazdaság indításá-ban, földterület vásárlásában gondolkodnak.

„Az aranykalászos gazda képzés célja, hogy a résztvevő megtanulja az általános mezőgazdasági szakismereteket, és a képzés után a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vala-mint a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkezzen. A cég tapasztalatai szerint a többség földműves igazolványt vált ki a tanfolyam el-végzését követően, amivel földterületet tudnak vásárolni, illetve örökölni” – mond-ta Tornyi Lajos.

A DEKRA szervezésében indított aranykalászos gazda képzések résztvevőinek száma folyamatosan emelkedett. 2020-ban összesen 488-an végeztek ország-szerte, míg a tanulási kedv 2021-es évben érte el a csúcsát, ekkor mintegy 700-an szereztek sikeresen végzettséget aranykalászos gazda tanfolyamon. A legfia-talabb résztvevő 18, a legidősebb 76 éves volt. A legnagyobb arányban a 30 és 60 éves korosztály jelentkezett a tanfolyamokra.

„Idén a korábbi létszám kétharmadára, körülbelül 400 résztvevőre számítottunk. Ennek oka egyértelműen az OKJ-s képzések kivezetése volt, azonban ezt a lét-számot már augusztusban sikerült elérni. A legfontosabb változás, hogy az új rendszerű képzések esetében a tanulóknak független vizsgaközpontokban kell majd vizsgát tenniük. Ezen kívül fontos tudnivaló az új tanfolyamok esetében, hogy amíg az OKJ-s képzéshez szükséges volt a „B” kategóriás jogosítvány, ad-dig az új típusú programkövetelményes tanfolyamnál ez már nem előírás” – is-mertette Tornyi Lajos.

A DEKRA Akademie hazánk legnagyobb felnőttképzési intézeteként az aranyka-lászos gazdán kívül további közel harminc, különféle agrárterületekhez kapcsoló-dó tanfolyamot – például biogazdálkodó, méhész, kertész – indított.

Kapcsolat

Zoltan Szivós

separator
Vissza az áttekintéshez