Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens

Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens

Kinek érdemes a Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens szakképesítésen részt venni?

Azon képzés iránt érdeklődő személyek, akik érettségivel rendelkeznek és újabb ismeretekkel tovább szeretnék bővíteni szaktudásukkal, szeretnék növelni munkaerőpiaci versenyképességüket.

Mi a célja a Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens szakképesítésnek?

A vám, jövedéki és termékdíj asszisztens érdemben el tudja végezni a kereskedelmi ügyletek realizálásának folyamatában felmerülő részfeladatokat, az ügyintézői munkakörben foglalkozottak felügyelete és irányítása mellett.

Mennyi ideig tart a Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens szakképesítés?

100 óra

Mik a jelentkezés feltételei?

Érettségi

A képzés tanúsítása

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény tanusítványt állít ki.
A tanusítvány kiadható a résztvevőnek, ha:
  • a felnőttképzési szerződésben rögzítetteket maradéktlanul teljesítette,
  • hiányzása nem haladta meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott mértéket, vagy annak túllépése esetén írásbeli kérelme alapján pótolta az elmaradásokat,
  • a záróvizsgán elérte a megfelelt minősítést.

A szakmai/képesítő vizsga

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
  • A szakképesítés megszerzéséhez irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanusítvány (10.3.6. pont) igazol.
  • A szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez kapcsolódóan a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanusító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsg megszerzéséhez szükséges feltételek és képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását a szakképesítésre vonatkozó Programkövetelmény tartalmazza.
  • A szakképesítés megszerzéséről kiállított képesítő bizonyítvány államilag elismert végzettséget tanusít.