Víz- és csatornamű kezelő

Kinek érdemes Víz- és csatornamű kezelő képzésen részt vennie?

Azoknak kell a Víz- és csatornamű kezelő tanfolyamon részt venniük, akik szeretnék, vagy akinek munkájából kifolyólag egy település közműhálózatának és az ehhez tartozó telepnek a zavartalan működését kell biztosítsák, a vonatkozó üzemeltetési utasítás alapján folyamatos ellenőrzés alatt kell tartsák az adott technológiához tartozó gépeket, berendezéseket, ismerniük és alkalmazniuk kell a kezelési és karbantartási utasításban leírtakat, fel kell ismerniük az esetleges meghibásodások kiváltó okait, alapvető javításokat el kell tudniuk végezni, alkatrészt kell cserélniük, pótolniuk, szerkezetet kell tisztítaniuk, olajozniuk, napi szinten víz- és szennyvízminőségi vizsgálatokat kell folytatniuk, valamint ellenőrző leolvasásokat kell végezniük.

Mi a célja a Víz- és csatornamű kezelő képzésnek?

A Víz- és csatornamű kezelő képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal. A Víz- és csatornamű kezelő képzés során a résztvevő megtanul szabadkézi és szakmai műszaki vázlatrajzot készíteni, a műszaki rajzokat felhasználói szinten olvasni és értelmezni, területkezelési tevékenysége közben (gyepgondozás, cserjeírtás) használt egyszerű gépet üzembe helyezni, egyszerű beállításokat elvégezni, egyszerű alkatrészt leírás alapján cserélni. Az építési és csőszerelési anyagok jellemző fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai ismeretében az anyagokat adott célra kiválasztani. A vízellátási rendszerek üzemeltetési, karbantartási, folyamatirányítási feladatait elvégezni. Ivóvíz minőséget ellenőrizni, határértéki eltérés esetén javaslatot tenni a beavatkozásra. Víz- és szennyvízkezelési technológiák berendezéseinek üzemeltetésében, folyamatirányítási, műtárgy karbantartási feladatokat végezni. Vízbázisvédelmi, ivóvíz- és szennyvíztisztítási területeken bekövetkező havária események esetében a kármentő eljáráshoz, anyagokat beszerezni, gépeket kezelni. A csatornarendszer műtárgyainak gépészeti berendezéseit üzemeltetni. Szennyvíz minőséget ellenőrizni, határértéki eltérés esetén minőségromlást hatáskörében elhárítani, vagy javaslatot tenni a beavatkozásra. Közfürdők vízellátó, vízkezelő rendszerének üzemeltetési feladatait az üzemi és gépészeti terv alapján elvégezni. Gépeket gépészeti leírás alapján üzemeltetni és felügyelni, víz minőséget mérni, és szükség esetén beavatkozni. Vízszállító berendezések, szivattyúk, nyomásfokozók üzemeltetését, irányítástechnikai feladatait elvégezni. A vízellátási és szennyvízelvezetési, ezen belül a víztisztítási és szennyvíztisztítási létesítmények gépészeti és segédberendezéseit ellenőrizni, karbantartani. A vízellátóhálózat nyomásfokozóinak, a szennyvízcsatorna hálózatok átemelő gépeinek, elzáró berendezéseinek működését felügyelni, üzemeltetni, ellenőrzését, karbantartását elvégezni. Analóg és digitális mérőműszereket használni, a gépészeti berendezések működtetésével kapcsolatos állapotfelmérést és mérést végezni. A technológiai folyamatok vezérlését végző irányítástechnikai berendezéseket ellenőrizni. Folyamatábrát, grafikonokat, műszaki és szakmai leírásokat olvasni és értelmezni, valamint az üzemeltetett létesítmények, telepek üzemmenetét rögzítő számítógépes, és/vagy papíralapú nyilvántartást, üzemnaplót vezetni.

Mennyi ideig tart a Víz- és csatornamű kezelő képzés?

A Víz- és csatornamű kezelő tanfolyam 200* óra alatt végezhető el.

Mik a jelentkezés feltételei?

Alapfokú iskolai végzettség.
Egészségügyi alkalmassági.

A képzés tanúsítása

A résztvevőknek a képzés végén belső vizsgát kell tennie, majd teljesítménye alapján Tanúsítványt állítunk ki részére.

A szakmai/képesítő vizsga

A vizsgáztatás a képzőtől függetlenül szervezett, Akkreditált Vizsgaközpontban történik. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele a képző által kiállított tanúsítvány, a szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezés csak ennek birtokában lehetséges. A szakmai/képesítő vizsgára való jelentkezést a résztvevő önállóan, az Akkreditált vizsgaközpontoknál végzi.
A szakmai/képesítő vizsga részletes leírása: a https://szakkepesites​.ikk​.hu/ oldalon található és a Képzési és kimeneti követelmények/Programkövetelmények alapján zajlik.
Sikeres teljesítés esetén, részszakma megszerzéséről szakmai bizonyítványt, vagy a szakmai képzéshez kapcsolódóan képesítő bizonyítványt állít ki a Vizsgaközpont.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
*Előzetes tudásszint felmérést követően a képzési idő mértéke csökkenhet.